The original theory potential of intemational relations discipline in Turkey: is it possible to develop Anatolian school?

Date
2008
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Uluslararası İlişkiler
Print ISSN
1304-7310
Electronic ISSN
Publisher
Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği
Volume
5
Issue
17
Pages
161 - 187
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Concerns about the inequalities between the center and the periphery within the development of International Relations Discipline (IR) have brought doubts about whether or not the theoretical concepts of International Relations could be developed by contributions from national differences. In addition, studies with a thorough prospect about how the IR theorization has developed in a periphery country or in a region and researching about the factors which have prevented the development of original theoretical paradigms have yet to exist. Taking the road with Turkey's experience, this article foresees the original theorization in IR as the only way for the periphery to be acknowledged respectably by the center.


Uluslararasışlişkiler disiplininin gelişimi içinde merkez ve çevre arasındaki eşit-sizliklerle ilgili kaygılar, Uluslararasışlişkiler’de kuramsal kavramların ulusal farklılıklardan beslenerek oluşturulup oluşturulamayacaŞına dair şüphelere yol açtı. Bununla birlikte, henüz Uluslararasışlişkiler kuramsallaştırmasının çevre bir ülke veya bölgede nasıl geliştiŞine dair ayrıntılı bir bakışı içeren ve özgün kuramsal paradigmaların gelişimini engelleyen faktörleri araştıran çalışmalar mevcut deŞildir. Bu makale, Türkiye deneyiminden yola çıkarak özgün kuram-sallaştırmanın çevrenin Uluslararasışlişkiler disiplininde merkez tarafından say-gın bir biçimde tanınması için tek yöntem olabileceŞini öngörüyor.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)