Bilkent University Institutional Repository (BUIR)

Bilkent University Institutional Repository (BUIR), a service of Bilkent University Libraries, collects, preserves, and distributes the intellectual output of Bilkent University. Faculty, staff, and students are invited to deposit their research and scholarship. Departments, administrative units, programs, and centers are invited to use the Institutional Repository to distribute their working papers, technical reports, conference proceedings, and other research material. For assistance in depositing documents. For more information, please contact us.

 
openaccess

Scholarly Publications

openaccess

University Library

openaccess

Bilkent Theses

Recent Submissions

ItemOpen Access
The effect of the International Baccalaureate Diploma Programme on the International Baccalaureate learner profile attributes of Turkish high school students
(Bilkent University, 2023-12) Cinli, Ülfet Burcu; Alexander, Anita
The International Baccalaureate (IB) programme follows a model that connects child development to cognition and metacognition (Bullock, 2011). The IB Learner Profile (IBLP) attributes are the way IB ensures that both aspects of education are a part of IB education. This study investigates to what extent the IB Diploma Programme (IB DP) impacts student acquisition of IBLP attributes and its interaction with the personality traits of conscientiousness and openness. Participants (N = 180) were chosen from the same school and were grouped as either IB DP or non-IB students. Inherent personality traits conscientiousness and openness to experience from the Big Five Inventory (BFI) were used as covariates. Furthermore, the IB DP is analysed to investigate if IB DP can substitute low personality traits. Findings support the following: (1) the IB DP students score higher for knowledgeable, inquirer, and open-minded IBLP attributes, (2) When inherent personality traits are controlled, the IB DP students score higher for the inquirer and open-minded IBLP attributes.
ItemOpen Access
Dijitalin yüzyılı
(Ankara : SETA Kitapları,2023., 2023-06) Uslu, Sefa; Babaoğlu, Cenay; Beyribey, Yavuz Emir
Tarihsel süreçte ortaya çıkan teknolojik gelişmeler önemli toplumsal ve idari etkilere neden olmuştur. Bu anlamda nasıl ki barutun, pusulanın, ateşli silahların bulunması ulusal ve uluslararası politikaları değiştirdiyse ve buharlı makineler, telefon, telgraf, demiryolu nasıl yönetim yapılarını dönüştürdüyse günümüzde de dünya yeni bir dönüşüm ile karşı karşıyadır. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, sorunların çözümünü kolaylaştırmakta ve farklı alternatifler üzerinden çözümleri mümkün kılmaktadır. Öte yandan küreselleşme ve dijitalleşme süreçleri diğer sektörleri olduğu kadar kamu sektörünü de değiştirmektedir. Özellikle bilgi üretim süreçlerinde avantajlar gelişmekte, maliyetler düşmekte ve mesafe sınırı tanımadan ürün ve hizmet üretimi mümkün hale gelmektedir. Bilgi teknolojileri yoluyla daha doğru kararlar, daha etkin planlama, daha etkili eylemler mümkün kılınmaktadır. Bir yandan idari süreçler diğer yandan toplumlar ve yaşam koşulları değişmektedir. Bu anlamda dijital çağ, Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) gibi pek çok isimle adlandırılan bu son on yıllık dönemde; nitelikli, yetenekli ve dijital yetkinliklere sahip insan gücüne erişebilmek önemli bir ihtiyaçtır. Dijitalin Yüzyılı kitabının da temel gayesi bu minvalde bilgi üretimi sağlayabilmek olmuştur. Elinizdeki kitap farklı teknolojiler eliyle yürüyen dijitalleşme süreçlerini açıklamakta ve dijitalleşmeyle beraber gündeme gelen yeni tartışma başlıklarını ele almaktadır. Kitabın ilk bölümünde Safa Uslu ve Cenay Babaoğlu, dijital dönüşüm ve dijital devlet konusunu ele almakta ve genel bir çerçeve çizmektedir. Mürüvvet Ünal Bayram tarafından hazırlanan ikinci bölümde dijital devlet anlayışı Türkiye bağlamı üzerinden konu edinilmekte ve küresel trendler bağlamında Türkiye’nin çalışmaları değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde Atilla Aydın, yapay zekâ stratejilerine odaklanarak farklı ülkelerin bu alandaki çabalarını karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Dördüncü bölüm, veriden değer üretilmesi meselesi; “veri analizi”, “büyük veri” ve açık veri” gibi alt başlıklar bağlamında Levent Memiş tarafından hazırlanmıştır. Mete Yıldız’ın hazırladığı altıncı bölüm, dijitalleşme konusunda Türkiye’nin attığı adımları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin rolü üzerinden değerlendirmektedir. Yedinci bölümde Cenay Babaoğlu ve Zehra Çubukcu, dijital teknolojilerin insan kaynakları yönetimi üzerindeki etkisini dijital yetkinlikler odağında ve yetenek/değer yönetimi bağlamında analiz etmektedir. Yavuz Emir Beyribey ve Salih Talay tarafından hazırlanan sekizinci bölümde dijital güvenlik konusu farklı boyutlarıyla irdelenmiştir. Dokuzuncu bölümde Gloria S. Özdemir, dijital teknolojilerin uluslararası güvenliğe etkisini ele almış, Şeyma Özcan ise onuncu bölümde yeni bir yaklaşım olarak dijital diplomasi konusunu incelemiştir. Erman Akıllı tarafından hazırlanan on birinci bölümde dijitalleşmenin önemli dezavantajlı alanlarından biri haline gelen dezenformasyon meselesi irdelenirken on ikinci bölümde Işıl Selen Denemeç ve Can Sarıçiçek dijital ekonomiler ve rekabet hukukunun dönüşümü konusuna odaklanmıştır. Kitabın son bölümünde Cenay Babaoğlu, Yavuz Emir Beyribey ve Safa Uslu geçmişten günümüze Türkiye’nin dijitalleşme serüvenini ulusal ve uluslararası araştırmalar üzerinden ele almıştır. Alanında uzman kıymetli yazarlar tarafından hazırlanan Dijitalin Yüzyılı kitabında dijital dönüşüm konusundaki önemli gelişim ve yeniliklere odaklanılmıştır. Öte yandan dinamik bir süreç olan ve hızlı gelişen teknolojilerle sürekli yenilenen bir alan olan dijital dönüşümün sürekli güncelleme ve sürekli yenilenme ihtiyacı vurgulanmalıdır. Bu eserin tüm araştırmacılara ve okuyuculara faydalı olması temennileriyle keyifli okumalar dileriz.
ItemOpen Access
Progressive gameplay: emergent anticapitalism in story-driven video games
(Bilkent University, 2023-11) Doğan, Taylanumut; Özkul McGeoch, Didem
This thesis considers the potential of story-driven video games in promoting liberatory discourses. It examines Cyberpunk 2077, an action/roleplaying game set in a cyberpunk city rife with violence and social inequality; and Night in the Woods, an adventure game about a gothic mystery set in a small Rust Belt town. The thesis adopts a textual and formal approach in conjunction while analyzing the discourses of social liberation and their effectiveness in the interactive yet solitary experience of single-player gameplay through these two video games. In doing so, the thesis adopts a critical theoretical framework that considers these two video games in relation to the Spectacle of capitalist society and the forms of resistance adopted by the Situationist International, as well as the cultural materialist approach of Raymond Williams. Observing these approaches in narrative flow as well as player interactivity, this thesis aims to contribute to the body of thought that evaluates video games as potential sources for discourses of social liberation.
ItemOpen Access
Federated learning and distributed inference over wireless channels
(Bilkent University, 2023-11) Tegin, Büşra; Duman, Tolga Mete
In an era marked by massive connectivity and a growing number of connected devices, we have gained unprecedented access to a wealth of information, enhancing the reliability and precision of intelligent systems and enabling the de-velopment of learning algorithms that are more capable than ever. However, this proliferation of data also introduces new challenges for centralized learning algorithms for the training and inference processes of these intelligent systems due to increased traffic loads and the necessity of substantial computational resources. Consequently, the introduction of federated learning (FL) and distributed inference systems has become essential. Both FL and distributed inference necessitate communication within the network, specifically, the transmission of model updates and intermediate features. This has led to a significant emphasis on their utilization over wireless channels, underscoring the pivotal role of wireless communications in this context. In pursuit of a practical implementation of federated learning over wireless fading channels, we direct our focus towards cost-effective solutions, accounting for hardware-induced distortions. We consider a blind transmitter scenario, wherein distributed workers operate without access to channel state information (CSI). Meanwhile, the parameter server (PS) employs multiple antennas to align received signals. To mitigate the increased power consumption and hardware cost, we leverage complex-valued, low-resolution digital-to-analog converters (DACs) at the transmitter and analog-to-digital converters (ADCs) at the PS. Through a combination of theoretical analysis and numerical demonstrations, we establish that federated learning systems can effectively operate over fading channels, even in the presence of low-resolution ADCs and DACs. As another aspect of practical implementation, we investigate federated learning with over-the-air aggregation over time-varying wireless channels. In this scenario, workers transmit their local gradients over channels that undergo time variations, stemming from factors such as worker or PS mobility and other transmission medium fluctuations. These channel variations introduce inter-carrier interference (ICI), which can notably degrade the system performance, particularly in cases of rapidly varying channels. We examine the effects of the channel time variations on FL with over-the-air aggregation, and show that the resulting undesired interference terms have only limited destructive effects, which do not prevent the convergence of the distributed learning algorithm. Focusing on the distributed inference concept, we also consider a multi-sensor wireless inference system. In this configuration, several sensors with constrained computational capacities observe common phenomena and engage in collaborative inference efforts alongside a central device. Given the inherent limitations on the computational capabilities of the sensors, the features extracted from the front part of the network are transmitted to an edge device, which necessitates sensor fusion for the intermediate features. We propose Lp-norm inspired and LogSumExp approximations for the maximum operation as a sensor fusion method, resulting in the acquisition of transformation-invariant features that also enable bandwidth-efficient feature transmission. As a further enhancement of the proposed method, we introduce a learnable sensor fusion technique inspired by the Lp-norm. This technique incorporates a trainable parameter, providing the flexibility to customize the sensor fusion according to the unique network and sensor distribution characteristics. We show that by encompassing a spectrum of behaviors, this approach enhances the adaptability of the system and contributes to its overall performance improvement.
ItemOpen Access
Transier: space, movement, and transience
(Bilkent University, 2023-10) Beyazıt, Müge İrem; McGeoch, Didem Özkul
Transier is both the title of a growing series of interactive kinetic sculptures made of recycled plastic strips and electro-mechanical components aka. specimens, and their defined framework. These specimens are taking the source of their movement from their viewer regarded as the passer-by. They aim to disrupt their transient state as they pass-by and affect their consciousness with their being. This dynamic as the interaction between the specimen and its viewer is integral to both this artwork and this research while the nature of being is investigated. Taking the first two specimens of Transier consisting my current thesis project as its considered body of work, this thesis aims to provide an in-depth theoretical exploration within the complex web of relations between space, movement, being, and materiality with a particular existential emphasis on transience within the context of my artistic practice. Throughout this theoretical exploration, an inherent interconnectedness between the notions of space, movement, and being is revealed and emphasized; an existential philosophical standpoint where a dynamic, ever-changing nature of being that is related to a constant state of flux is established; and eventually the transience of being is argued.