Anayasa yapımında yöntem sorunları

Date

2012

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Anayasa Hukuku Dergisi

Print ISSN

2147-1061

Electronic ISSN

Publisher

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği

Volume

1

Issue

1

Pages

109 - 144

Language

Turkish

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Abstract

Makale, tümüyle yeni bir anayasa yapımının ortaya çıkardığı sorunları, özellikle günümüz Türkiye'si bağlamında ele almaktadır. Bu sorunlar, ne zaman, kimin tarafından, nasıl ve ne sınırlar içinde sorularıyla kavramsallaştırılabilir. Son soru, anayasa teorisinde ve uygulamasında çok tartışmalı bir sorun olan, mevcut anayasanın değiştirilemez hükümlerinin durumunu ortaya çıkarmaktadır.


This article deals with the problems involved in the making of a totatlly new constitution, particularly in the context of Turkey at present. The making of a new constitution, as opposed to ordinary constitutional amendments, involves such questions of when, by whom, how, and within which limits. The last point raises the highly controversial issue of the unamendable provisions of the existing constitution.

Course

Other identifiers

Book Title

Citation

item.page.isversionof