Aşk, ıstırap, hasret ve fotoğraf: Kadın eli/kalbi değmiş eski mektuplar

Date
2015
Authors
Özel, Oktay
Advisor
Instructor
Source Title
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi
Print ISSN
1300-2864
Electronic ISSN
Publisher
Mehtap Yüksel
Volume
Issue
40
Pages
247 - - 262
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu kısa deneme, yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye'sinde kadınların elinden yazılmış üç farklı mektup ve kartpostal setine kurgusal tarihsel bağlam sunuyor ve her birinin farklı boyut ve özellikleri üzerine spekülatif yorumlar geliştiriyor.


This short illustrated essay presents three sets of letters and postcards written by women from the early twentieth-century Ottoman and Republican Turkey, and provides a fictional context for each one of them by speculating and commenting on their diverse aspects.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)