Dünya edebiyatı tercüme sahasında polisiye roman: Mickey Spillane’in ve Kemal Tahir’in Mike Hammer romanlarıyla Amerikan ve Türk edebiyatları arasında bir karşılaştırma

Date
2021-07
Advisor
Cherry, Peter
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu çalışmada Amerikalı polisiye roman yazarı Frank Morrison’un Mickey Spillane takma adıyla yazdığı Mike Hammer serisiyle, Kemal Tahir’in F.M. İkinci takma adıyla yaptığı Mayk Hammer çevirileri karşılaştırılarak incelenecektir. Bu eserlerin dışında Kemal Tahir’in aynı takma isimle yazdığı Mayk Hammer romanları da çalışmaya dâhil edilip Amerikan ve Türk edebiyatları arasında kapsamlı ve karşılaştırmalı bir araştırma hedeflenmektedir. Bu karşılaştırmayı anlamlı kılabilmek adına ilk bölümde dünya edebiyatı kavramı, çevirinin dünya edebiyatındaki rolü ve polisiye romanın dünya edebiyatındaki yeri anlatılacaktır. İkinci bölümde Türk edebiyatında çeviri ve telif polisiye romanlardan bahsedilecektir. Üçüncü bölümde aynı çalışmayı Amerikan edebiyatında polisiye romanın yerini anlamak için yaptıktan sonra Mickey Spillane’in Mike Hammer ve Kemal Tahir’in Mayk Hammer serilerinin karşılaştırmalarına geçilecektir. Bu karşılaştırmalarla polisiye romanın dünya edebiyatı kavramı içinde durduğu yer, çevirinin dünya edebiyatı kavramına sunduğu katkılar ve iki kültür arasındaki benzerlik ve farklılıkların edebiyat marifetiyle nasıl ortaya çıkarılabileceğinin gösterilmesi hedeflenmektedir.


In this study, American detective novelist Frank Morrison's Mike Hammer series, written under the pseudonym Mickey Spillane, and Kemal Tahir's Translations of Mayk Hammer, which he made under the pseudonym F. M. İkinci, will be compared and examined. Apart from these works, Mayk Hammer novels written by Kemal Tahir under the same pseudonym are also included in the study and comprehensive and comparative research between American and Turkish literature is aimed. To make this comparison meaningful, in the first part, the concept of world literature, the role of translation in world literature, and the place of crime fiction in world literature will be explained. In the second part, translation and original crime fiction novels in Turkish literature will be mentioned. In the third chapter, after doing the same work to understand the place of the detective novel in American literature, comparisons between Mickey Spillane's Mike Hammer and Kemal Tahir's Mayk Hammer series will be examined. With these comparisons, it is aimed to show where crime fiction stands within the concept of world literature, the contributions of translation to the concept of world literature, and how the similarities and differences between the two cultures can be revealed through literature.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Karşılaştırmalı edebiyat, Dünya edebiyatı, Çeviri, Polisiye roman, Mike Hammer, Comparative literature, World literature, Translation, Crime fiction, Mike Hammer
Citation
Published Version (Please cite this version)