Intranet System

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • ItemRestricted
    Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi kurumsal haberleşme ağı "Intranet"
    (Bilkent University Library, 2018-05-10) Korkmaz, Taner
    İntranet, kütüphanemizde çalışanlar arası iletişimi sağlamak ve bilgi paylaşmak amacıyla geliştirilmiş özel bir iş ağıdır (network). Esas olarak, İntranet kütüphanemizin kendi özel Web sitesidir; İnternet ile aynı network protokollerini ve aynı altyapıyı kullanır. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Gönderim Kontrol İletişim Kuralı/İnternet İletişim Kuralı) tabanlıdır ve yetkisiz kullanıcılardan bir firewall (güvenlik duvarı) ile korunur. Bu güvenlik tedbiri sayesinde çift yönde iletişim trafiği kontrol edilir ve iç ağın korunması sağlanır. Kütüphane İntranet, çalışanlar arası var olan iletişimi geliştirir ve ortak bir depolama alanı sağlar. Ayrıca çalışanların kütüphane verilerine, sistem bilgilerine ve e-postalarına kolaylıkla erişimlerini sağlar. İntranet, İnternet üzerinden kolaylıkla erişilebilir olduklarından kütüphane çalışanları, bir tarayıcı (browser) ile herhangi bir yerden Bilkent Üniversitesi VPN kullanarak İntranete ulaşabilirler. Web ofis kullanmak, kütüphane çalışanlarının bilinen tarayıcı özelliklerini kullanarak iş bilgilerini düzenlemelerini ya da doküman ve takvimleri paylaşmalarını sağlar.