Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi kurumsal haberleşme ağı "Intranet"

Date
2018-05-10
Authors
Korkmaz, Taner
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University Library
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Technical Report
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

İntranet, kütüphanemizde çalışanlar arası iletişimi sağlamak ve bilgi paylaşmak amacıyla geliştirilmiş özel bir iş ağıdır (network). Esas olarak, İntranet kütüphanemizin kendi özel Web sitesidir; İnternet ile aynı network protokollerini ve aynı altyapıyı kullanır. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Gönderim Kontrol İletişim Kuralı/İnternet İletişim Kuralı) tabanlıdır ve yetkisiz kullanıcılardan bir firewall (güvenlik duvarı) ile korunur. Bu güvenlik tedbiri sayesinde çift yönde iletişim trafiği kontrol edilir ve iç ağın korunması sağlanır. Kütüphane İntranet, çalışanlar arası var olan iletişimi geliştirir ve ortak bir depolama alanı sağlar. Ayrıca çalışanların kütüphane verilerine, sistem bilgilerine ve e-postalarına kolaylıkla erişimlerini sağlar. İntranet, İnternet üzerinden kolaylıkla erişilebilir olduklarından kütüphane çalışanları, bir tarayıcı (browser) ile herhangi bir yerden Bilkent Üniversitesi VPN kullanarak İntranete ulaşabilirler. Web ofis kullanmak, kütüphane çalışanlarının bilinen tarayıcı özelliklerini kullanarak iş bilgilerini düzenlemelerini ya da doküman ve takvimleri paylaşmalarını sağlar.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Bilkent University Library, Intranet, CMS, Content Management System, Plone, TCP/IP, Website, Library Intranet System
Citation
Published Version (Please cite this version)
Collections