Yenikapı Mevlevihanesi üzerinden tekkeler ve tekke sanatı

Date

2018

Authors

Özçelik, Elif
Aksu, Hazal
Uğuralp, Ahmet Kaan
Kahramanoğlu, Mustafa Furkan
Koca, Orkun

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Print ISSN

Electronic ISSN

Publisher

Bilkent University

Volume

Issue

Pages

Language

Turkish

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-21 (2018-2019 Fall) ; 8

Abstract

Osmanlı’ da 14.yy. dan itibaren birçok tarikata ev sahipliği yapmış olan tekkelerden biri olan Yenikapı Mevlevihanesi, ibadet ve sanat gibi birçok amaç için kullanılmıştır. 1925 yılında Mustafa Kemal tarafından tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte diğer bütün tekkeler gibi Yenikapı da Osmanlı dönemindeki işlev ve özelliklerini yitirmiştir. Bununla beraber, ev sahipliği yaptığı sanatlar günümüzde ender de olsa varlığını sürdürmektedir.


Yenikapı dervish Lodge, which is one of the lodges that played host to many sectaries in Ottoman Empire from 14. Century, has been used for a lot of purposes such as prayer and art. With the closing of dervish lodges in 1925 by Mustafa Kemal, Yenikapı has lost its properties and functions in the Ottoman era as all the other lodges. Nevertheless, the art that it has been hosting still remains even though it is highly rare.

Course

Other identifiers

Book Title

Citation

item.page.isversionof