Dinsel mit-ritüel kuram

Date
2012
Authors
Segal, R. A.
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Print ISSN
1300-3984
Electronic ISSN
Publisher
Geleneksel Yayıncılık
Volume
12
Issue
94
Pages
173 - 187
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Mit-ritüel kuramına göre din, ilkel bilimdir: mit ve ritüelin birbiriyle etkileşim hâlinde işlev görmesi yoluyla esası oluşturulan din, dünyayı sihirli bir şekilde kendi lehine kullanır. Dinle ilgili daha birçok teori, mit ve ritüelin birbiriyle ilişkisi ve fonksiyonu hakkında alternatif görüşler sunar. Mit-ritüel kuramı, hatalı görülse bile, dinsel bakış açılarını öne çıkarması bakımından değerlidir. Çünkü aksi durumda, bu bakış açıları görmezden gelinmiş olacaktır. Benzer biçimde, bu kuramın alternatiflerinin bir taslağını sunmak da, gözden kaçırılma tehlikesi bulunan diğer dinsel

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Mythology & folklore, Turkey
Citation
Published Version (Please cite this version)