Tren geçmeyen garın arkasındaki göç hikayesi

Date
2018
Authors
Köse, Ece
Kutlay, Evin
Coşkun, Gülsennaz
Bakırtaş, Pınar
Balcı, Volkan
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

1805’te Mısır’a vali olarak atanan Mehmet Ali Paşa’dan sonra torunu Abbas Hilmi Paşa da Mısır valisi olmuştur ve torununa Dalaman ovasını miras bırakmıştır. Abbas Hilmi Paşa’nın Dalaman’a bir inşaat yaptırmak istemesi üzerine Mısır’dan inşaatın yapımı için Dalaman’a işçiler gelmiştir. Bu işçilerin bir kısmı Mısır’a geri dönmüş, bir kısmı ise Dalaman’da kalmayı tercih etmiştir.öncelikle bu çalışmada Mısır valisi Mehmet Ali Paşa ve Abbas Hilmi Paşa’nın Osmanlı dönemindeki konumlarına değinilmiştir. Daha sonrasında işçilerin Dalaman’a yerleşmesiyle birlikte gerçekleşen uyum süreci, özellikle Abbas Hilmi Paşa’nın yaveri olan ve Dalaman’a inşaat vesilesiyle göç eden Ahmet Siva ve ailesi üzerinden anlatılmıştır. Son olarak da göçün sonraki nesilleri ve özellikle şu an hâlâ Dalaman’da yaşamakta olan neslin yaşamını nasıl etkilediğine değinilmiştir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Göç, Dalaman, Mısır, Ahmet Siva, Uyum süreci, İmmigration, Adaptation
Citation
Published Version (Please cite this version)