İzmir'den yıldızlara: Uzay Kampı Türkiye

Date
2020
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-4 (2019-2020 Fall) ; 1
Abstract

Bu araştırmanın amacı, dünyanın yedinci, Türkiye'nin tek uzay kampı olan Uzay Kampı Türkiye'nin kuruluşunu, kurumsallaşmasını, halkın ve medyanın kampa olan tepkisini ve günümüze kadar olan tarihsel sürecini incelemektir. Bu amaçla tarama modeli kullanılarak, birincil ve ikincil kaynak araştırması yapılarak kampın kuruluş ve tanıtım sürecinde aktif görev almışkişilerle sözlü görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, diğer uzay kampları kapanırken Uzay Kampı Türkiye'nin hâlâ aktif olarak çalışmalarını sürdürmesinin katılımcıların yoğun ilgisinden kaynaklandığı sonucu elde edilmiştir.


This study aims to examine the foundation and institutionalization process of the world's seventh and Turkey's first space camp, Space Camp Turkey, with the course of development and growth along its historical journey. To achieve this, information was gathered from various sources including prominent people who played a crucial role in the camp's establishment process. As a result of the study, it is concluded that the reason why Space Camp Turkey is still actively operating while other camps around the world are closed appears to be the exceptional interest of the participants.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Uzay Kampı, Türkiye, Kaya Tuncer, ESBAŞ, Uzay bilimleri, Astronomi, Space Camp, Turkey, Space sciences, Astronomy
Citation
Published Version (Please cite this version)