Bir başarı öyküsü: Özdoğan Grup

dc.contributor.authorAtaş, Anıl
dc.contributor.authorTögel, Elanur
dc.contributor.authorSarıdoğan, Ataberk
dc.contributor.authorAbanoz, İdil
dc.contributor.authorAkşin, Dursuncan
dc.date.accessioned2021-04-15T07:33:20Z
dc.date.available2021-04-15T07:33:20Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionAnkara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 29-31).en_US
dc.description.abstractBu projede genel olarak, Türkiye’de inşaat, sigorta, enerji, proje ve turizm sektörleri üzerine başarılı birçok çalışmaya imza atmış Özdoğan Grup’un ve bağlamında Özdoğan ailesinin tarihçesi ile birlikte belirtilen sektörlere yaptığı katkılar araştırılmıştır. Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Özdoğan’ın hayatı incelenmiş, ilk yılları ve iş hayatına atılma süreci araştırılmıştır. Bununla ilgili olarak, şirketin kuruluş yıllarını ele alan makaleler, gazete haberleri, broşürler ve diğer kaynaklar incelenmiş ve tartışılmıştır. Yukarıda belirtilen sektörler ve Özdoğan ailesinin tarihçesi ile ilgili olarak şirketin kurucularından olan Hüseyin Özdoğan ve oğlu Müslüm Özdoğan ile bu bağlamda röportaj yapılmış, dönemin ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak Özdoğan Grup genel olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmada temel olarak Özdoğan Grup’un kuruluş yılları ele alınarak dönemin Türkiye’sinin ekonomik hayatına etkileri ve katkıları araştırılırken aynı zamanda aile şirketi kavramının ne anlama geldiği ve Türkiye ekonomisi için önemi, başta Özdoğan Grup ve Özdoğan ailesi ele alınarak araştırılmış ve incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this project, the contributions of Özdoğan Group, which has successfully signed many successful works on construction, insurance, energy, project, and tourism sectors in Turkey, and the sectors specified in its context together with the history of Özdoğan family were investigated. The life of Zeynel Özdoğan, the Chairman of the Board of Directors of Özdoğan Group, was examined, and his early years and the process of entering the business life were investigated. Relatedly, articles, newspaper news, brochures, and other sources addressing the company's founding years have been reviewed and discussed. Hüseyin Özdoğan, one of the founders of the company, and his son Müslüm Özdoğan were interviewed in this context regarding the sectors mentioned above and the history of the Özdoğan family, and Özdogan Group was dealt with in general considering the economic conditions of the period. Furthermore, in this study, the effects and contributions of Özdoğan Group on the economic life of Turkey were investigated and researched by addressing the concept of the family corporation and its importance to the Turkish economy.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Handan Karakaş Demir.en_US
dc.format.extent54 pagesen_US
dc.identifier.itemidSPB3460
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76259
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesHandan Karakaş Demir, HIST 200-17 (2020-2021 Fall);8
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectÖzdoğan Grupen_US
dc.subjectİnşaat sektörüen_US
dc.subjectTürkiye ekonomisien_US
dc.subjectAile şirketlerien_US
dc.subjectZeynel Özdoğanen_US
dc.subjectHüseyin Özdoğanen_US
dc.subjectMüslüm Özdoğanen_US
dc.subjectÖzdoğan Groupen_US
dc.subjectConsturction sectoren_US
dc.subjectTurkish economyen_US
dc.subjectFamily corporationen_US
dc.titleBir başarı öyküsü: Özdoğan Grupen_US
dc.typeStudent Projecten_US
Files