Bir başarı öyküsü: Özdoğan Grup

Date
2020
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Handan Karakaş Demir, HIST 200-17 (2020-2021 Fall);8
Abstract

Bu projede genel olarak, Türkiye’de inşaat, sigorta, enerji, proje ve turizm sektörleri üzerine başarılı birçok çalışmaya imza atmış Özdoğan Grup’un ve bağlamında Özdoğan ailesinin tarihçesi ile birlikte belirtilen sektörlere yaptığı katkılar araştırılmıştır. Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Özdoğan’ın hayatı incelenmiş, ilk yılları ve iş hayatına atılma süreci araştırılmıştır. Bununla ilgili olarak, şirketin kuruluş yıllarını ele alan makaleler, gazete haberleri, broşürler ve diğer kaynaklar incelenmiş ve tartışılmıştır. Yukarıda belirtilen sektörler ve Özdoğan ailesinin tarihçesi ile ilgili olarak şirketin kurucularından olan Hüseyin Özdoğan ve oğlu Müslüm Özdoğan ile bu bağlamda röportaj yapılmış, dönemin ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak Özdoğan Grup genel olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmada temel olarak Özdoğan Grup’un kuruluş yılları ele alınarak dönemin Türkiye’sinin ekonomik hayatına etkileri ve katkıları araştırılırken aynı zamanda aile şirketi kavramının ne anlama geldiği ve Türkiye ekonomisi için önemi, başta Özdoğan Grup ve Özdoğan ailesi ele alınarak araştırılmış ve incelenmiştir.


In this project, the contributions of Özdoğan Group, which has successfully signed many successful works on construction, insurance, energy, project, and tourism sectors in Turkey, and the sectors specified in its context together with the history of Özdoğan family were investigated. The life of Zeynel Özdoğan, the Chairman of the Board of Directors of Özdoğan Group, was examined, and his early years and the process of entering the business life were investigated. Relatedly, articles, newspaper news, brochures, and other sources addressing the company's founding years have been reviewed and discussed. Hüseyin Özdoğan, one of the founders of the company, and his son Müslüm Özdoğan were interviewed in this context regarding the sectors mentioned above and the history of the Özdoğan family, and Özdogan Group was dealt with in general considering the economic conditions of the period. Furthermore, in this study, the effects and contributions of Özdoğan Group on the economic life of Turkey were investigated and researched by addressing the concept of the family corporation and its importance to the Turkish economy.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)