Kurdun dişine soya değdi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-15 (2022-2023 Fall);8
Abstract

Hasan Ferit Cansever 1891-1969 yılları arasında yaşamış bir tıp doktoru ve Türk Ocaklı fikir adamıdır. Hasan Ferit Cansever, Türkiye’de veganlık akımını gündeme sokmaya ve propaganda etmeye çalışan ilk isimdir ve bu yönüyle dönemindeki diğer doktor ve düşünürlerden ayrılmaktadır. Bu çalışma Cansever’in veganlık üzerine görüşlerini analiz etmekte ve onun bu alandaki çalışmalarının yarattığı etkiyi ortaya koymaktadır.


Hasan Ferit Cansever, who lived between 1891-1969, is a medical doctor and a thinker who is member of the "Turkish Hearths". Hasan Ferit Cansever is the first person to try to put the veganism movement on the agenda and to propagate it, and in this respect he differs from other doctors and thinkers of his time. This study analyzes Cansever's views on veganism and reveals the impact of his work in this area.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)