1982 T.C. Anayasası'nın vergi ödevi ile ilgili 73. maddesinin değerlendirilmesi

Date

2016-07

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Vergi Dünyası Dergisi

Print ISSN

1300-851X

Electronic ISSN

Publisher

Maliye Hesap Uzmanları Derneği

Volume

35

Issue

419

Pages

10 - 29

Language

Turkish

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Abstract

Bir ülkenin gelişmişliği o ülkedeki vergilendirme sistemi ile doğru orantılıdır. Vergilendirmeninkamu harcamalarının önemli bir finansmanı olmasının ötesinde gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermek gibi sosyal amaçları da vardır. Buna rağmen, son zamanlarda ortaya konan istatistiklerde göstermektedir ki olması gereken vergi sisteminden büyük ölçüde uzaklaşılmıştır. Bu uzaklaşmanın altında yatan sebeplerden vergi psikolojisine yer verilmemiş olması, kanunların çok sık değişmesi ve dolaysız vergilerin vergi sistemi içindeki payının gitgide azalması gibi hususlara bumakale kapsamında değinilecek olup gelir harcama ve servet vergileri de bir analiz yapılacaktır


Development of a country is directly related with the taxation system in that country. Beyondthe function of taxation as the substantial financing of the government expenditures; it has socialobjectives such as eliminating the income inequality. Nevertheless recent statistics demonstratethat it became distance from how the taxation system is supposed to be. In this Article the reasonssuch as not giving place to psychology of tax behavior, very often change in tax legislations andthe decrease in the share of indirect taxes are going to be mentioned and an analyses is going tobe made on income, expenditure and wealth taxes

Course

Other identifiers

Book Title

Citation

item.page.isversionof