Yugoslavya’dan Sincan’a hayırsever bir Türk: Ahmet Andiçen

Date
2023
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
tr
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Ahmet Andiçen 1908’de Saraybosna’da doğdu. Yugoslavya’da askeri bandolarda ve saray orkestrasında başarılı bir kariyeri oldu. Ancak Gizli Genç Kemalist Teşkilatında faaliyet gösterdiği için Türk casusu olduğu şüphesiyle tutuklandı ve işkence gördü. Türkiye Büyükelçiliğinin yardımlarıyla Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye kaçırıldı. Atatürk tarafından Riyaset-i Cumhur Senfoni Orkestrasına öğretmen olarak atandı. Sincan’da çiftçilik ve belediye başkanlığı yaptı. Onkoloji hastanesinin yapımını üstlendi ve kan bankasını kurdu. Sincan’a camii ve okullar yaptırdı. Sayısız bağışlarıyla ülkesine hizmet etmiş bir hayırsever olarak 1991’de öldü.


Ahmet Andiçen was born in 1908 in Sarajevo. He had a successful career in military bands and King Alexander’s orchestra in Yugoslavia. However, he was arrested with the suspicion that he was a Turkish spy because of his activities in the Secret Association of Young Kemalists. Thanks to the assistance of the Turkish Embassy, he was smuggled to Turkey via Bulgaria. He was appointed to Riyaset-i Cumhur Symphony Orchestra by Atatürk. He worked as a farmer and mayor in Sincan. In addition to establishing a blood bank, he undertook the construction of the oncology hospital. He donated a mosque and schools to Sincan. He died in 1991 as a philanthropist who served his country with his countless donations.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ahmet Andiçen, Ahmet Haydaroviç, Yugoslavya, Genç Kemalistler Derneği, Sincan, Hayırseverlik, Yugoslavia, Association of Young Kemalists, Philanthropy
Citation
Published Version (Please cite this version)