The Pera Palace Hotel and its effects on the tourism industry on the way of paving the stones for Istanbul’s modernization

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kaaz Gazne, HIST 209-2 (2022-2023 Fall);5
Abstract

This paper's primary research objective is to demonstrate how a hotel can have such a significant impact on Istanbul's tourism industry and modernization concerning its place in history and culture. Due to its location and character, the Pera Palace Hotel served as a symbol of Istanbul's modernization that contains the elements of both the east and west. The stones of modernization paved in the city of Istanbul after the developments occurred in the tourism industry. Therefore, the tourism industry is located at such a significant point that it cannot be replaceable regarding the modernization of Istanbul. Since the main improvement that occurred in the tourism industry was made in order to meet European standards for foreigners in terms of modernization, the impressions and perspectives of foreign travellers as well as foreign people who lived in Istanbul were critical and influential regarding further developments and considerations. In addition to discussing relations between Europe, the Ottoman Empire, and Turkey, the research paper intends to focus on foreigners’ perceptions and experiences of Istanbul and the Pera Palace Hotel. Further, from the perspectives of Istanbul residents and tourists from other countries, comparisons will be made between Istanbul's hotels, architecture, and modernization over time.


Bu makalenin öncelikli amaçlarından biri, bir otelin nasıl bir şehrin turizm sektörü ve modernleşmesi üzerinde bu kadar önemli etkileri olabileceğini incelemektir. Pera Palas Oteli konumu ve doğası gereği- kendi içinde doğu ve batı izlerini taşıyan bir sentez oluşturmuştur. İstanbul’un modernleşmesinin temel dönüm noktalarına turizm sektöründe gerçekleşen ilerlemeler neden olmuştur ve bu gelişmeler o dönemde Avrupa’dan gelecek olan turistleri, alışık oldukları Avrupa standartlarında ağırlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle hem İstanbul’a seyahat edecek olan ziyaretçilerin hem de İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu insanların düşünceleri ve deneyimleri ileriki dönemde yapılacak olan gelişmeler açısından oldukça büyük önem taşımaktaydı. Buna ek olarak, makalede hem Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler incelenecek hem de yabancıların İstanbul ve Pera Palas hakkında sahip oldukları izlenimler ve düşünceler tartışılacaktır. Ayrıca İstanbul’da yaşayan yerli halkın ve diğer ülkelerden gelen turistlerin gözünden zamanla İstanbul’daki otellerde, mimari yapılarda ve modernleşme aşamalarında gerçekleşen değişiklikler karşılaştırılıp tartışılacaktır.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)