Seksenlerden günümüze değişen medya politikalarıyla sigara

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Ayşenur Çenesiz, HIST200-16 (2021-2022 Spring);1
Abstract

Sigaranın medya ile olan ilişkisi ve bununla paralel olarak halka sunuluşu yıllar içinde çok büyük değişiklikler göstermiştir. Bu köklü farklılıklardan faydalanarak dönemin medyaya, medyanın da halka nasıl yön verdiğini inceleyebilmek mümkündür. Bu araştırmada dönemin koşullarını ve maruz kaldıkları medya sigara politikalarını bizzat aktarabilmeleri için özellikle seçilen üç farklı kuşaktan insan ile röportaj yapılmıştır. Bunun yanı sıra markaların ve devletlerin yapmış olduğu sigara ile ilgili pazarlama stratejilerinin görüldüğü haber kaynaklarından, yasaklar üzerine yapılan anlaşmalardan da yararlanılmıştır. Bütün bu verilerin ışığında gerçekleşen araştırmamızda, farklı dönemlerin şartlarını inceleyerek sigaranın medya üzerinden halkın bilinçaltında nasıl izler bıraktığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.


The relationship of cigarettes with the media and, in parallel with this, its presentation to the public has changed tremendously over the years. By investigating these radical differences, it is possible to examine how the period directed the media and the media to the public. In this research, interviews were conducted with people from three different generations, who were specially selected so that they could personally convey the conditions of the period and the media policies they were exposed to. In addition, the marketing strategies of brands and governments regarding cigarettes and agreements on prohibitions were also used. Our research, which was carried out in the light of all these data, aims to reveal how cigarettes leave traces in the public's subconscious through the media by examining the conditions of different periods.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)