İş uyuşmazlıklarında Türkiye’de ve farklı hukuk düzenlerinde arabuluculuk

Date
2023-06
Advisor
Aksoy, Pınar Çağlayan
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Arabuluculuk, ekonomik ve sosyal önemi bakımından korunması gereken iş ilişkileri bakımından ortaya çıkan uyuşmazlıklarda sağladığı hızlı, ucuz ve yargılamanın söz konusu olduğu uyuşmazlık çözümlerine göre taraf ilişkilerini daha çok koruyan etkisi ile hukuk düzenleri için ciddi bir önem teşkil etmektedir. Türkiye’de ve farklı hukuk düzenlerinde iş uyuşmazlıkları için arabuluculuğa ilişkin düzenlemeler, iş hukukunun özgün yapısına uygunluk konusunda farklı yaklaşımlara sahiptir. Tezin çalışma alanı, Türkiye’de ve farklı hukuk düzenlerindeki örneklerde bireysel iş uyuşmazlıkları için yapılan arabuluculuk düzenlemelerinin iş hukukunun özgün yapısını nasıl gözettiğini incelemektir. Tezin amacı ise ülke profillerini karşılaştırarak Türkiye’nin hukuk düzenine ve sosyal gerçeklerine uygun bir model önerisi sunmaktır. Tezde ilk olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini ve Türkiye’deki durumu inceleyeceğiz. Ardından farklı hukuk düzenlerinden örnek ülkelerdeki durumlar incelenecektir. Son kısımda ise farklı hukuk düzenlerinden çıkarımlarımız ışığında bireysel iş uyuşmazlıkları için arabuluculuk modeli önerimizi paylaşacağız.


Mediation has a profound importance for legal systems, with the effect on labour relations that need to be protected regarding their economic and social significance. It provides a faster, cheaper, and more protective effect on party relations than dispute resolutions involving judgment. The regulations regarding the mediation for labour disputes in Turkey and in the law of different countries have different approaches to compliance with the original structure of the labour law. The study area of the thesis is to examine how the regulations made in individual labour disputes in Turkey and in the law of different countries to protect the original structure of labour law. The thesis presents a model proposal for Turkey that fit our society and legal system by comparing country profiles. In this thesis firstly, we will examine the alternative dispute resolution methods and the situation in Turkey. After that examples from the law of different countries will be examined. In the last part, we will share our model for individual labour disputes which we designed by comparing the country profiles.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Arabuluculuk, İş uyuşmazlıkları, Alternatif uyuşmazlık çözümü
Citation
Published Version (Please cite this version)