A Comparative Analysis of the United States’ Trade Frictions with China, Japan and South Korea, 1985-2016

Date
2017
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Yönetim Bilimleri Dergisi
Print ISSN
1304-5318
Electronic ISSN
2147-9771
Publisher
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Volume
15
Issue
30
Pages
197 - 213
Language
English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

This article investigates the interplay between interstate economic and security relations by conducting a comparative analysis of United States’ (U.S.) trade frictions with China, Japan and South Korea. The data demonstrate that the U.S. responded to its East Asian allies during the Cold War with retaliatory measures when they started to make trade surpluses against the U.S. Thus, it could be expected that the U.S. would respond to its mounting trade deficit against China after 2001 even more decisively, since it has had territorial disputes with this country. However, our analysis indicates that the U.S. followed a more docile approach with China until its 2008 economic crisis. This puzzle is explained by a number of economic and political factors. Our analysis concludes with insights for the coordination of trade and security policies at the governmental level and for the World Trade Organization’s dispute settlement mechanism.


Bu makale, A.B.D.'nin Çin, Japonya ve Güney Kore ile yaşadığı ticari sürtüşmelerin karşılaştırmalı bir analizini yaparak ülkelerin ekonomik ve güvenlik ilişkileri arasındaki etkileşimi incelemektedir. Veriler göstermektedir ki, A.B.D., Soğuk Savaş döneminde Doğu Asyalı müttefikleri kendisine karşı ticaret fazlası vermeye başladığında bu ülkelere misilleme kabilinde tedbirlerle karşılık vermiştir. Bu nedenle, A.B.D.'nin toprak anlaşmazlığı yaşadığı Çin'e karşı 2001'den beri vermekte olduğu devasa ticaret açığına çok daha kararlı tepki vermesi beklenebilir. Ancak, analizimiz gösteriyor ki 2008 ekonomik krizine değin ABD Çin'e karşı daha pasif bir yaklaşım göstermiştir. Bu muamma çesitli ekonomik ve siyasi sebeplerle açıklanmaktadır. Analizimiz, ticaret ve güvenlik politikalarının hükümet seviyesinde koordinasyonu ve Dünya Ticaret Örgütü ihtilafların halli mekanizması alanlarında sonuçlar çıkarmaktadır.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)