İdarenin denetim yetkisinin özel kişilere devrine Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımı

Date
2013
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Ankara Barosu Dergisi
Print ISSN
1300-9885
Electronic ISSN
Publisher
Ankara Barosu
Volume
Issue
2
Pages
106 - 123
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bir tür idari faaliyet olarak idari denetim yetkisi kamu hizmeti ya da kolluk faaliyeti kapsamında incelenebilir. Eğer idari denetim yetkisi kolluk faaliyeti olarak değerlendirilirse, bu yetkinin özel kişilere devri meselesinin tartışılması gerekmektedir. Çünkü kolluk faaliyetinin Anayasa’nın 128 inci maddesi kapsamında idarenin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu asli ve sürekli görevler arasında yer aldığı genellikle kabul edilmektedir. İdarenin denetim yetkisinin özel kişilere devri mevzuatımıza göre mümkündür.. Dolayısıyla öncelikle idarenin denetim yetkisinin hukuki niteliği ve özellikleri ortaya konulmaya çalışılmalıdır. Ardından Anayasa Mahkemesi’nin idari denetim yetkisinin özel kişilere devrine olanak sağlayan kanunlar karşısındaki tutumu ilgili kararlara yer verilerek değerlendirilmelidir


Administrative control might be examined in the scope of public service or police activity. If administrative control is assessed as a police activity, the transfer of this competence to private law persons should be discussed due to the fact that it is considered as one of the fundamental and permanent functions of the administration carried out within the principles of general administration according to the article 128 of Turkish Constitution. In Turkish positive law the transfer of administrative control to private law persons is legally assignable. Thus legal and structural characteristics of this activity should be analyzed firstly. Then Constitutional Court’s approach to the laws providing the transfer of this activity should be examined within the related judgments.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
İdari denetim, Kolluk, Kamu hizmeti, Anayasa Mahkemesi, Denetim yetkisinin özel kişilere devri, Administrative control, Police activity, Public service, Constitutional Court, Transfer of control authority to private law persons
Citation
Published Version (Please cite this version)