6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirketlerde elektronik yönetim kurulu

Date
2021-01
Editor(s)
Advisor
Usluel, Aslı Elif Gürbüz
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu çalışmamızın amacı anonim şirketlerde kısmen veya tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının işleyişinin açıklanmasıdır. Kanun koyucu gelişen teknolojiyi ve gittikçe sayıları artan uluslararası şirketleri göz önünde bulundurarak 6102 sayılı TTK’da 6762 sayılı TTK’dan farklı hükümlere yer vermiştir. 6102 sayılı TTK’nın m. 1527’de yer alan düzenlemesine göre anonim şirketin esas sözleşmesinde düzenleme yapılması kaydıyla yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamdan yapılabileceği gibi fiziki ortamda yapılan yönetim kurulu toplantısına isteyen yönetim kurulu üyeleri elektronik ortamdan da katılabilir. Kısmen veya tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantılarına ilişkin kanun koyucu genel nitelikte hükümler koymakla yetinmiştir. Diğer bir deyişle, fiziki ortamda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarında olduğu gibi kısmen veya tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının işleyişini belirleme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu çalışmada kısmen veya tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantılarına ilişkin 6102 sayılı TTK ve ikincil mevzuat ile getirilen düzenlemeler açıklanmıştır. Bununla birlikte yönetim kurulunun kendi işleyişini belirleme yetkisi göz önünde bulundurularak uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiştir.


The purpose of this study is to explain the functioning of the board of directors meetings held in corporations partially or completely virtually. Considering the developing technology and the increasing number of international companies, the legislator has included different provisions in the TCC No. 6102 from the TCC No. 6762. According to regulation the article of the TCC No. 6102 in 1527, the board of directors meetings can be held completely virtually, provided that the articles of association of the corporations are arrenged, or the members of the board of directors can participate in the board meeting held in the physical environment via electronic media. The legislator has only made general provisions regarding the board meetings to be held partially or completely virtually. In other words, the authority to determine the operation of the board meetings held partially or completely virtually belongs to the board of directors as in the board meetings which is held physically. In this study, the regulations introduced by the TCC No. 6102 and secondary legislation regarding the board of directors meetings to be held partially or completely virtually. In addition to this, considering the authority of the board of directors to determine its own operations, the problems that may be encountered in practise are mentioned.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)