Yeşilçam seks furyası (1975-1980): Filmler, salonlar ve eleştiriler

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Türk sinemasında Yeşilçam seks furyası 1970’lerde ekonomik sebepler ile hızlı, ucuz ve kalitesiz erotik filmlerin üretilmesi ile başlayarak 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası filmlerin yasaklanması ile sona erdi. Bu dönemde oldukça az sayıda sanatçının katılımıyla yüksek sayılarda filmler üretildi. Bu yazıda Yeşilçam Seks Furyası dönemi, döneme ilişkin yapılan yorumlar ve eleştiriler çerçevesinden, genel sinema izleyicisi, sinema ve sanat camiası, ve dönemin sanatçıları perspektifinden incelenmiştir.


A new period of Turkish cinema began in the 1970’s, referred to as the Yesilcam Sex Influx, infamous for its hastily made, cheap, and lower quality film. This period, where erotic films dominated the Turkish film market, ended with the coup of September the 12th 1980, following a series of tighter regulations and strict censorship. Despite relative lack of participation in this period of cinema by prominent members of the film industry, a vast supply of films were produced at this time. Focusing on the perspectives of witnesses, participants, and critics of this period of Turkish cinema, this paper aims to shed a light on the Yesilcam Sex Influx and the myriad comments and critiques surrounding it.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Seks furyası, Yeşilçam, Türk sineması, Seks filmleri, Erotik filmler, Sex influx, Turkish cinema, Sex films, Erotic films
Citation
Published Version (Please cite this version)