İdari yargılama hukukunda ıslah

Date
2011
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Print ISSN
1304-2408
Electronic ISSN
Publisher
Türkiye Barolar Birliği
Volume
Issue
92
Pages
223 - 237
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

İdarenin eylem veya işlemlerinden zarar görenler açtıkları tam yargı davasında, dava dilekçesinde tazminat miktarını belirtmek zorundadırlar. Bu miktar kanunen idari yargı yerlerini bağlamamakla birlikte, Danıştay ve AYİM istemle bağlı olma kuralını katı biçimde uygulamakta; talep miktarındaki artışları dikkate almamaktadır. İlgililerin gerçek zararının karşılanabilmesi, ıslah kurumunun tam yargı davalarında uygulanmasıyla mümkündür.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Tam yargı davası, Islah, Tazminat, İdari yargı, Full remedy action, Amendment, Compensation, Administrative jurisdiction
Citation
Published Version (Please cite this version)