Şirketler topluluğunda devralmalar bağlamında hakimiyet ve kontrol kavramı

Date
2022-09
Advisor
Aytaç, Zühtü
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu tezde, şirketler topluluğunda (topluluk içinde gerçekleşen veya topluluk süjelerinin gerçekleştirdiği) devralma işlemleri, hakimiyet – kontrol kavramı ekseninde incelenmiştir. İlk bölümde, şirketler topluluğu kavramı ile topluluğun unsurları incelenmiş, şirketler topluluğu benzer kavramlarla karşılaştırılmıştır. İkinci bölümde şirketler topluluğunda devralmaların hakimiyet ve kontrol kavramına dayalı olarak özellik gösterdiği hususlar olan kolaylaştırılmış birleşme, rekabet hukukunda grup içi işlemler ve ciro hesabı ile pay alım teklifi zorunluluğunun doğmadığı durumlar ile zorunlu pay alım teklifinden muafiyet incelenmiştir. Üçüncü bölümde, şirketler hukukunda, rekabet hukukunda, sermaye piyasası hukukunda, banka hukukunda ve finansal raporlama standartlarında kontrol kavramının farklı görünümlerine değinilmiştir.


In this thesis, acquisitions realized in corporate groups (either within corporate groups or by the actors of corporate groups) have been examined in the context of the concept of control. In the first section, the "corporate group" concept has been examined along with its elements and is compared with similar concepts. Second chapter examines the specialties of acquisitions realized in corporate groups with its consequences within the frames of corporate law, competition law, and capital market law. Different aspects of the concept of control in corporate law, competition law, capital market law, banking law, and financial reporting standards are examined in the third chapter.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Şirketler topluluğu, Hakimiyet, Kontrol, Devralma, Corporate groups, Acquisitions, Control
Citation
Published Version (Please cite this version)