Cumhuriyet sonrası felsefenin ve felsefe tarihinin Türkiye’deki gelişimi ve Celal Şengör

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-4 (2022-2023 Fall);7
Abstract

Felsefe, Antik Yunanlar ile bağdaştırılan bir düşünce şekliydi. Özellikle 19. ve 20. Yüzyıllarda değişikliklere uğradı ve kendi alanında önemli birçok filozofu ve akımları barındırdı. Bu filozoflardan biri olan Karl R. Popper’ın ünü tüm dünyaya yayılmıştı. Kendisinin Türkçeye uyarlanan önemli makaleleri ve kitapları, henüz yeni gelişmekte olan Türk Felsefesine önemli katkı sağlamıştır. 20. Yüzyıl için hem Dünyada hem de Türkiye’de önemli bir isim haline gelen Popper’in yanı sıra, Cumhuriyet Dönemi sonrası Türkiye’de ilk Türk Kadın Filozof olarak bilinen İoanna Kuçuradi’nin de ahlak normları ve düşünceleri dönem için önemli bir etkiye sahiptir. Felsefi alandaki en büyük eksiklik eğitim alanındadır. Bu araştırma, Celal Şengör’ün yaptığı yorumlar eşliğinde; Türkiye’de eğitim alanında yapılan hataları ve Türkiye’deki felsefi eksiklikleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlar.


Philosophy has been seen as a way of thinking that is associated with Ancient Greeks. Especially in the 19th and 20th centuries, it underwent various changes and hosted many schools of thought and philosophers who were important in their field. The fame of one of these philosophers, Karl Popper, was spread throughout the globe. Translations of his books and articles had a crucial impact on Turkish philosophy which had just started emerging. Alongside Popper, who became an important name for Turkey and the world in the 20th century, the moral norms and ideas of Ioanna Kuçuradi, the first woman philosopher in Turkey, had a crucial impact in that era as well. The greatest weakness of philosophy in Turkey is in terms of education. This study aims to uncover the mistakes that have been made in the education system and the weaknesses of philosophy in Turkey in light of Celal Şengör’s commentary.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)