1950 Bulgar göçü ve Öztürk ailesi

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

İkinci Dünya Savaşı sonrası Bulgaristan hükümetinin rejim değişikliğine gitmesiyle Bulgaristan’da bazı sorunlar ortaya çıktı. Bunlardan birkaçı Türklerin isim değişikliğine zorlanması, Türkçenin kısmen yasaklanması ve Türk azınlık okullarının kapatılmasıdır. Bu gibi sebepler yüzünden birçok Türk azınlık özgürce yaşayabilmek için Türkiye’ye göç etti. Öztürk ailesi de bunlardan bir tanesidir. Bu çalışmada da Öztürk ailesinin göç öncesi Bulgaristan’daki yaşamı, göç süreci ve göç sonrası Türkiye’deki yaşama adaptasyonu anlatılmıştır.


After World War II, the Bulgarian government changed its regime and this led to some troubles in Bulgaria. Some of them are: enforcing Turks to change their names, prohibiting Turkish to some extent, and closing Turkish minority schools. On account of these problems, a lot of Turks migrated to Turkey so as to live freely. The Öztürk family is one of the migrated families. In this project, the life of the Öztürk family before the migration, the migration process, and the Öztürk family’s adaptation to Turkey are explained.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Bulgaristan, Göç, 1950, Öztürk ailesi, Kültür farklılığı, Azınlık, Bulgaria, Turkey, Minority, the Öztürk family, Migration, Cultural differences
Citation
Published Version (Please cite this version)