Lozan Mübadelesi ve mübadelenin sonraki kuşaklara etkisi: bir aile hikayesi

dc.contributor.authorYağcıoğlu, Hilal Esila
dc.contributor.authorArfat, Fırat Yiğit
dc.contributor.authorKahraman, Erinç Ceylin
dc.contributor.authorBabacan, Dilara
dc.contributor.authorErtürküner, Yasemin
dc.date.accessioned2023-03-09T11:52:57Z
dc.date.available2023-03-09T11:52:57Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 18).en_US
dc.description.abstract1923 yılında Osmanlı’nın büyük topraklar kaybetmesinden sonra Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Yunanistan topraklarında yaşayan Türklerin kendi ülkelerine dönmeleri kararı alınmıştır. Mübadil ailelerin Türkiye’ye geldikten sonra neler yaşadığı ve nelerle karşılaştığı birçok kaynakta yer almaktadır. Bireylerin mübadele sonrasında yaşadıkları sosyo- kültürel değişimler başlıca dil aracılığıyla olmuştur. Tarihin yaşatılması adına birçok güncel çalışma yapılmaktadır. Geziler ve sempozyumlar bu çalışmalara örnek gösterilebilir. Mübadelenin günümüzde etkisini sürdürmesinde nesilden nesle aktarılan deneyimler ve kültürün yanı sıra Türkiye’ye getirilen kişisel eşyalar da oldukça etkilidiren_US
dc.description.abstractIn 1923, the Lausanne Peace Treaty was signed after the Ottomans lost large lands. With this treaty, it was decided that the Turks living in the territory of Greece should return to their own countries. Many sources describe what the exchanged families encountered after coming to Turkey. The socio-cultural changes experienced by individuals after the exchange were mainly through language. Many initiatives and organizations, such as excursions and symposiums, are being carried out in order to keep history alive. Experiences and culture transferred through generations, along with items brought to Turkey are also highly effective in upholding history.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Eylül Çetinbaşen_US
dc.format.extent22en_US
dc.identifier.itemidSPB4292
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112214
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesEylül Çetinbaş HIST200-20 (2022-2023 Fall);2;2
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectMübadeleen_US
dc.subjectMübadele süreci ve sonrasında ülkelerin hazırlıklarıen_US
dc.subjectMübadillerin yaşadıkları zorluklaren_US
dc.subjectÇatalca Mübadele Müzesien_US
dc.subjectExchangeen_US
dc.subjectThe preparations of the countries during and after the exchange processen_US
dc.subjectThe difficulties experienced by the exchangeen_US
dc.subjectÇatalca Exchange Museumen_US
dc.titleLozan Mübadelesi ve mübadelenin sonraki kuşaklara etkisi: bir aile hikayesien_US
dc.typeStudent Projecten_US
Files