Lozan Mübadelesi ve mübadelenin sonraki kuşaklara etkisi: bir aile hikayesi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Eylül Çetinbaş HIST200-20 (2022-2023 Fall);2;2
Abstract

1923 yılında Osmanlı’nın büyük topraklar kaybetmesinden sonra Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Yunanistan topraklarında yaşayan Türklerin kendi ülkelerine dönmeleri kararı alınmıştır. Mübadil ailelerin Türkiye’ye geldikten sonra neler yaşadığı ve nelerle karşılaştığı birçok kaynakta yer almaktadır. Bireylerin mübadele sonrasında yaşadıkları sosyo- kültürel değişimler başlıca dil aracılığıyla olmuştur. Tarihin yaşatılması adına birçok güncel çalışma yapılmaktadır. Geziler ve sempozyumlar bu çalışmalara örnek gösterilebilir. Mübadelenin günümüzde etkisini sürdürmesinde nesilden nesle aktarılan deneyimler ve kültürün yanı sıra Türkiye’ye getirilen kişisel eşyalar da oldukça etkilidir


In 1923, the Lausanne Peace Treaty was signed after the Ottomans lost large lands. With this treaty, it was decided that the Turks living in the territory of Greece should return to their own countries. Many sources describe what the exchanged families encountered after coming to Turkey. The socio-cultural changes experienced by individuals after the exchange were mainly through language. Many initiatives and organizations, such as excursions and symposiums, are being carried out in order to keep history alive. Experiences and culture transferred through generations, along with items brought to Turkey are also highly effective in upholding history.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)