Anayasa Mahkemesi uygulamalarına ilişkin bazı gözlemler: Prof. Dr. Köksal Bayraktar'a armağan

Date

2010

Authors

Tan, T.

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Print ISSN

1303-6556

Electronic ISSN

Publisher

Galatasaray Üniversitesi

Volume

1

Issue

70

Pages

357 - 366

Language

Turkish

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Abstract

Anayasa Mahkemesi’nin bugüne dek uygulamalarına baktığımızda, özellikle mahkemelerden itiraz yolu ile gelen Anayasa’ya aykırılık savlarını içeren dosyaları esastan incelemeye geçmeden önce, başvuranın “bir davaya bakmakta olan mahkeme” niteliğinde olup olmadığını incelemektedir. Bu incelemesini yaparken mahkemenin <görevli> olup olmadığını araştırdığı gibi; davacının dava ehliyetine sahip olup olmadığını da incelemektedir. Bu yazıda ilk olarak bu konuyu ele alacağız. İkinci olarak da, Anayasa’nın (m.153) iptal kararlarının gerekçesi yazılmadan açıklanamayacağını, kararların Resmi Gazete’de hemen yayımlanacağını ve iptal edilen yasa, KHK ve İçtüzük hükümlerinin kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkacağını öngörmesine karşın, uygulamada iptal kararlarının gerekçeleri yazılmadan ve Resmi Gazete’de yayımlanmadan açıklanması ve bu uygulamanın söz konusu yasa maddelerinin uygulandığı davalara bakmakta olan mahkemelerde yarattığı duraksama üzerinde duracağız.

Course

Other identifiers

Book Title

Keywords

Citation

item.page.isversionof