Konuma bağlı uzamsal ilişkilerin biçimbilimsel modellenmesi

Date
2007-06
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU 2007
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Uzamsal bilgi, görüntü analizi modellerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu bildiride, ikili ve üçlü uzamsal ilişkileri bulmak için, matemaktiksel biçimbilim kullanarak, özelleştirilebilir, gerçekçi ve hızlı yöntemler öneriyoruz. Bu ilişkiler,resmin her noktasında, referans nesneye veya nesnelere göre, istenilen ilişkinin değerini veren bir matris hesaplanarak gösterilmektedir. Modelimiz, bir nesnenin istenilen yönlerden gözükmeyecek kısımlarını da dikkate almayı mümkün kılmakta, ayrıca, nesnelerin uzamsal olarak çok farklı olduğu durumlara da başarılı olmaktadır. Yapay ve gerçek görüntülerde yaptığımız deneyler ise modelimizin diğer yöntemlere olan üstünlüğünü ortaya koymaktadır.

Spatial information plays a very important role in image understanding. Fuzzy mathematical morphology provides an effective basis for extracting binary and ternary spatial relationships by creating a fuzzy landscape where the value at each point corresponds to the relationship degree according to its position with respect to the reference object(s). We improve existing morphological approaches in terms of flexibility and efficiency while also obtaining more intuitive results. Our morphological definitions are sensitive to relative visibility of areas based on partial occlusions, and can also cope with the cases where some objects extend significantly differently relative to others. We show the effectiveness of the proposed definitions using synthetic and real images.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Fuzzy mathematical morphology, Morphological modelling, Partial occlusions, Real images, Reference object, Spatial informations, Spatial relationships, Signal processing, Mathematical morphology
Citation
Published Version (Please cite this version)