1969 Öğretmen Boykotu ve boykotun sosyal ve toplumsal etkileri

Date
2019
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

1965’te kurulan Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) ve Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası (İLKSEN)’in 1968’de düzenlediği Eğitim Şûrası ve 1969 Eğitim Yürüyüşü’nün devamı niteliğinde, 15 Aralık 1969 tarihinde “Büyük” Öğretmen Boykotu düzenlenmiştir. Dört gün boyunca devam eden bu boykota, Türkiye’nin birçok şehrinden yaklaşık 109.000 öğretmen katılmıştır. Bu boykotla birlikte öğretmenler kendi taleplerini hükümete duyurmuşlardır; ancak bu talepler yerine getirilmemiştir.


After 1968 Education Council and 1969 Education March, Teachers’ Boycott was organized in 15 December 1969 by Teachers’ Organization of Turkey (TOT) and Primary School Teachers’ Organization of Turkey, which are founded in 1965. Boycott lasted for four days and 109.000 teachers from various cities in Turkey attended this boycott. With this boycott, teachers announced their demands to the government. However, these demands were not executed.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Boykot, Öğretmen, Sendika, Eğitim, Boycott, Teacher, Syndicate, Education
Citation
Published Version (Please cite this version)