Öztürk ailesinin Bulgaristan'dan göçü

dc.contributor.authorGümüş, Sıla
dc.contributor.authorŞen, İnci Nil
dc.contributor.authorDemiralp, Lal
dc.contributor.authorAkgül, Emre
dc.contributor.authorBars, Mehmet
dc.date.accessioned2023-03-07T11:18:21Z
dc.date.available2023-03-07T11:18:21Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2022.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 19).en_US
dc.description.abstractBalkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nın körüklediği göç dalgaları Türkiye-Bulgaristan arasında bir göç hareketine sebep olmuştur. Öztürk ailesi de bu göç dalgası sonucunda Türkiye’ye göç eden binlerce aileden biridir. Aile, Eskicuma bölgesinin Karadıllı köyünde yaşamış ve Türkçe konuşma yasağının gelmesi sonucunda 4 Mayıs 1974 yılında İstanbul’a göç etmiştir. Aile üyeleri, ilk başta kültüre ve İstanbul lehçesine adapte olmada ve barınma konusunda zorluk çekmiş olsalar da evlerini inşa ettikten ve kendilerine yeni bir hayat kurduktan sonra Türkiye’deki yaşama kısa sürede alışmışlardır. İstanbul’daki gündelik yaşamın, özellikle iş imkanlarının, daha iyi olduğunu görmüşlerdir. Kendileri gibi birçok Bulgar göçmeninin yaşadığı Bağcılar ilçesinin Güneşli Mahallesinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir.en_US
dc.description.abstractThe migration waves fueled by the Balkan Wars and the First World War caused a migration movement between Turkey and Bulgaria. The Öztürk family is one of the thousands of families who have migrated to Turkey as a result of this migration wave. The family lived in Karadilli Village of Eskicuma region and immigrated toIstanbul on May 4, 1974 as a result of the ban of speaking Turkish. Although family members, at first, had difficulties in adapting to the culture, the dialect and finding shelter, they quickly got used to life in Turkey after building their house and after creating a new life. They have seen that daily life in Istanbul, especially job opportunities, were better than in Bulgaria. They continued their lives in Güneşli District of Bağcılar neighborhood, where many Bulgarian immigrants lived like themselves.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Mehmet Süha Ünsalen_US
dc.format.extent59 pagesen_US
dc.identifier.itemidSPB4173
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112093
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesMehmet Süha Ünsal, HIST200-07 (2022-2023 Fall);07
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectBalkanlaren_US
dc.subjectAkrabalıken_US
dc.subjectSiyasi karışıklıklaren_US
dc.subjectAsimilasyonen_US
dc.subjectThe Balkansen_US
dc.subjectKinshipen_US
dc.subjectPolitical confusionen_US
dc.subjectAssimilationen_US
dc.titleÖztürk ailesinin Bulgaristan'dan göçüen_US
dc.typeStudent Projecten_US

Files