Öztürk ailesinin Bulgaristan'dan göçü

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST200-07 (2022-2023 Fall);07
Abstract

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nın körüklediği göç dalgaları Türkiye-Bulgaristan arasında bir göç hareketine sebep olmuştur. Öztürk ailesi de bu göç dalgası sonucunda Türkiye’ye göç eden binlerce aileden biridir. Aile, Eskicuma bölgesinin Karadıllı köyünde yaşamış ve Türkçe konuşma yasağının gelmesi sonucunda 4 Mayıs 1974 yılında İstanbul’a göç etmiştir. Aile üyeleri, ilk başta kültüre ve İstanbul lehçesine adapte olmada ve barınma konusunda zorluk çekmiş olsalar da evlerini inşa ettikten ve kendilerine yeni bir hayat kurduktan sonra Türkiye’deki yaşama kısa sürede alışmışlardır. İstanbul’daki gündelik yaşamın, özellikle iş imkanlarının, daha iyi olduğunu görmüşlerdir. Kendileri gibi birçok Bulgar göçmeninin yaşadığı Bağcılar ilçesinin Güneşli Mahallesinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir.


The migration waves fueled by the Balkan Wars and the First World War caused a migration movement between Turkey and Bulgaria. The Öztürk family is one of the thousands of families who have migrated to Turkey as a result of this migration wave. The family lived in Karadilli Village of Eskicuma region and immigrated toIstanbul on May 4, 1974 as a result of the ban of speaking Turkish. Although family members, at first, had difficulties in adapting to the culture, the dialect and finding shelter, they quickly got used to life in Turkey after building their house and after creating a new life. They have seen that daily life in Istanbul, especially job opportunities, were better than in Bulgaria. They continued their lives in Güneşli District of Bağcılar neighborhood, where many Bulgarian immigrants lived like themselves.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)