Çumra Canavarı: Abdullah Aksoy

Date
2021
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-13 (2021-2022 Spring);2
Abstract

Türkiye’den seri katil çıkmadığına ve hiç Türk seri katil olmadığına dair yaygın inanışın aksine 1960’lardan bu yana 10’dan fazla Türk seri katil kayıtlara geçmiştir. Bunlardan bazılarının seri katil tanımına uyup uymayacağı konusunda şüpheler olsa da Çumra Canavarı olarak da bilinen Abdullah Aksoy işlediği cinayetler ve takip ettiği ritüeller dolayısıyla seri katil kategorisinde değerlendirilmektedir. 1934 yılında doğmuş olan Abdullah Aksoy 1962-1967 yılları arasında 15 kişiyi katlederek o yıllara damga vurmuş ve çok konuşulmuştur. Bu araştırmada Abdullah Aksoy ile ilgili yazılmış kitaplardan ve gazetelerden, çekilmiş belgesellerden ve kendisi hakkında detaylı araştırmalar yürütmüş olan Sevinç Yavuz’un anlatılarından yararlanılarak Abdullah Aksoy’un geçmişi ve işlediği cinayetler aydınlatılmaya çalışılmıştır. Kurbanlarını seçiş nedenleri, işlediği cinayetlerde takip ettiği yol ve cesetleri gömüş biçimiyle kendisi hakkında verdiği ipuçları incelenerek onu bir seri katil yapan nedenler üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk eşcinsel seri katili olarak da kayıtlara geçen Abdullah Aksoy ve işlediği cinayetler doğup büyüdüğü yer olan Çumra ile ilgili bilinmeyenleri de ortaya çıkarmaktadır.


Contrary to the popular belief that there are no serial killers in Turkey, more than 10 Turkish serial killers have been recorded since the 1960s. Besides the doubts on whether some of them fit the definition of a serial killer or not, Abdullah Aksoy, also known as the Çumra Monster, is considered in the serial killer category due to the murders he committed and the rituals he followed. Abdullah Aksoy, who was born in 1934, killed 15 people between 1962 and 1967, leaving a stamp on those years and a lot of talk. In this research, Abdullah Aksoy's past and the his murders were enlightened by making use of the books and newspapers written about Abdullah Aksoy, the documentaries shot, and the narratives of Sevinç Yavuz, who conducted detailed research about him. The reasons why he chose his victims, the path he followed in the murders he committed, and the clues he gave about himself by the way he buried the corpses were examined, and the reasons that made him a serial killer were emphasized. At the same time, Abdullah Aksoy, who is considered to be the Turkey's first homosexual serial killer, and his murders reveal too much about unknowns of Çumra, where he was born and raised.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Cinayet, Çumra, Çatalhöyük, Çumra Canavarı, Seri katil, Murder, Monster of Cumra, Serial killer
Citation
Published Version (Please cite this version)