Uluslararası siyaset sosyolojisi ve güvenlik: Küresel terörizm, sınır güvenliği ve vatandaşlık örnekleri

Date
2019
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Print ISSN
0378-2921
Electronic ISSN
1309-1034
Publisher
AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
Volume
74
Issue
4
Pages
1203 - 1231
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Uluslararası İlişkiler literatüründeki geleneksel yaklaşımlara yöneltilen en önemli eleştirilerden bir tanesi, bu yaklaşımların dünya siyasetinin sosyal doğasını ihmal ettiği üzerinedir. Uluslararası ilişkileri sosyolojik perspektiften incelemek üzere daha önceden önemli girişimlerde bulunulduysa da Uluslararası İlişkiler disiplinine sosyoloji ve sosyal kuramı entegre etmenin kazançları üzerinde sistematik bir şekilde duran ilk yaklaşım Uluslararası Siyaset Sosyolojisi olmuştur. Bu çalışma, Uluslararası Siyaset Sosyolojisi yaklaşımının disipline katkılarını ve bu yaklaşımın güvenlik literatürü ile olan ilişkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla, öncelikle literatürün kapsamlı ve eleştirel bir taramasını yapıp, dayandığı temelleri, yöntemsel ve kuramsal iddialarını ve güvenlik ile olan ilişkisini ortaya koymaktadır. İkinci olarak, Uluslararası Siyaset Sosyolojisi’nin küresel terörizm, sınır güvenliği ve vatandaşlık konularına yaptığı ampirik katkıları incelemektedir. Sonuç bölümünde ise, Uluslararası Siyaset Sosyolojisi’nin sınırlarının olup olmadığı ve akademik dünyada nasıl bir yankı uyandırdığı ortaya koyulmaktadır.


Abstract One of the critiques of the traditional ways of understanding International Relations (IR) is that they neglect the social nature of international politics. Although there have been earlier attempts to analyze international relations from a sociological perspective, the idea that there is much to be gained by engaging with sociology and social theory is mobilized by International Political Sociology (IPS). The aim of this study is to present a comprehensive account on the theoretical and empirical commitments of international political sociology, and its contributions to security studies. It provides a critical review of the existing literature by first introducing its roots, main methodological and theoretical commitments, and its relationship with security. In the second part, the article presents IPS’s empirical approach towards three main issue areas: global terrorism, border security, and citizenship. Finally the conclusion part analyzes the limits of the approach and its contributions to the literature.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)