Neriman Tutumlu'nun Türk kültürünü koruma çabaları

Date
2020
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Merve Biçer, HIST 200-2 (2019-2020 Spring) ; 5
Abstract

Türk kültürünün korunmasında çaba sarf eden Neriman Tutumlu, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü‟nün resim öğretmenidir. Bu çalışmada Olgunlaşma Enstitüleri ile ilgili bilgi verilmiş; Neriman Tutumlu‟nun kim olduğuna, bu makale için önemine değinilmiştir. Tutumlu‟nun 1977-1985 yılları arasında görev almış olduğu Ankara Olgunlaşma Enstitüsü 100. Yıl Müzesi‟nin kuruluşuna olan katkısı ele alınmıştır. Bununla beraber Neriman Tutumlu‟nun hazırlanmasında emekleri olan Tarihi Türk Kadın Kıyafetleri adlı kitaptan bahsedilmiş ve kitabın oluşum süreci anlatılmıştır. Aynı zamanda gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki Türk kültürünü koruma ve yayma çabasından da söz edilmiştir.


Neriman Tutumlu was a former painting teacher at Ankara Maturation Institute, who strives to preserve Turkish culture. In this study, information about Maturation Institutions, facts about Neriman Tutumlu, her importance for this article, and her contribution for Ankara Maturation Institute 100th Year Museum where she served between 1977-1986, was provided. In addition, the book titled "Historical Turkish Women's Clothing" which was involved in the preparation of Neriman Tutumlu was mentioned and the formation process of the book was explained. Moreover, the efforts to protect and spread Turkish culture both at home and abroad are also mentioned.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)