Türkiye'de organik tarımın başlangıcı ve gelişimi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kudret Emiroğlu, HIST200-2 (2022-2023 Fall);4
Abstract

Organik tarım, her aşamasının kontrollü olması ve üretilen ürünün sertifikalandırılması teknikleriyle donanmış, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimde kimyasal girdi kullanılmayan bir tarımsal üretim disiplinidir. Türkiye’de 1950’lere kadar yapılan tarım esasında organik tarıma çok benzerken sonrasında verimliliği artırmak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler tarım alanlarına sürülmüştür. 1984 ile itibaren Avrupa’dan gelen kuru üzüm ve kuru incir gibi ürün talepleri dolayısıyla, organik tarım Türkiye’de kontrollü ve sertifikalı bir şekilde yürürlüğe başlamıştır. Organik tarımın Türkiye’de gelişimi; hukuki süreç, ticari yön, sosyal etki, akademide müfredata giriş ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler dahilinde incelenmiştir. Ticari yönü hakkında Türkiye’nin ilk organik tarım şirketi olan Işık Organik’in ziraat mühendislerinden Vedat Kaplan ile, akademik perspektifini ise Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Haluk Çağlar Kaymak ile yapılan röportajlar kaynak olarak kullanılmıştır. Çalışmada organik tarımın Türkiye’de gelişimi araştırılmış ve çok yönlü bir sentez gerçekleştirilmiştir.


Organic agriculture is a production discipline that is equipped with the techniques of controlling every stage and certification of the produced product, does not harm human health and the environment, and does not use chemical inputs in production. While agriculture in Turkey until the 1950s was very similar to organic agriculture, various chemicals were applied to agricultural areas in order to increase productivity. Since 1984, due to the demand for products such as dried grapes and dried figs from Europe, organic agriculture has been put into effect in a controlled and certified manner in Turkey. The development of organic agriculture in Turkey was examined through the legal process, the commercial aspect, the social impact, the introduction to the curriculum in the academy, and the projects carried out by the Ministry of Agriculture and Forestry. Information about commercial aspects of organic agriculture was gathered through an interview with Vedat Kaplan, the agricultural engineer of Işık Organic, which is Turkey's first organic agriculture company. Prof. Haluk Çağlar Kaymak, an instructor from the Atatürk University Faculty of Agriculture shared his experiences with the academic perspective of organic agriculture in the academy. In the study, the development of organic agriculture in Turkey was investigated and a versatile synthesis was carried out.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)