Özel Gündoğdu Koleji’nin kuruluşu

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kudret Emiroğlu, HIST200-017 (2022-2023 Fall);8
Abstract

Konya Meram Yeniyol’da bulunan Özel Gündoğdu Koleji 1982 yılında Türkiye’nin yedinci, Konya’nın ise ilk Türk kökenli özel okulu olarak faaliyete geçmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nde gelişmekte olan eğitim süreci ve 80’li yıllarda mevcut olan neoliberal ekonomik politikalar okul ve öğrenci sayısında bir artışa vesile olmuş ancak özel okulların sayısı yine de nispeten sınırlı kalmıştır. Dönemin kısıtlı koşullarında kurulmuş olan Gündoğdu Koleji, öğrencilere sağlamış olduğu eğitim fırsatlarıyla zaman içerisinde yerini sağlamlaştırmıştır. 54 senedir eğitime devam eden Gündoğdu Koleji’nin kuruluş aşaması, öğretmen kadrosu, eğitim politikası göz önüne alınarak kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma ile özel okulun gelişim süreci incelenmiştir.


Private Gündoğdu College, located in Konya Meram Yeniyol, became operational in 1982 as Turkey's seventh and Konya's first Turkish-origin private school. The developing education process in the Republican Period and the neoliberal economic policies in the 1980s led to an increase in the number of schools and students. However, the number of private schools was still relatively limited. Despite the era’s limited conditions, Gündoğdu College consolidated its place due to the educational opportunities provided to its students. Comprehensive research has been done regarding Gündoğdu College’s, which has been continuing its education for 54 years, establishment, teaching staff, and educational policy. Overall, the development process of this private school is investigated in this research.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)