Köy Enstitüsü vizyonu ışığında bir eğitimci: Cafer Mete

Date
2021
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-6 (2020-2021 Spring);4
Abstract

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin himayesi altındaki bütün bölgelere eğitim olanaklarını ulaştırmaya yönelik çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, 1940 yılında “Köy Enstitüleri” kurulmuştur. Hizmet verdiği 14 sene boyunca, Anadolu’nun dört bir tarafında, binlerce öğrenci, aydın birer eğitim insanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırılmıştır. Köy enstitülerinde yetişen binlerce öğrenci, Anadolu’nun köylerinin modernleşmesi ve halkın bilinçlenmesi için emek vermişlerdir. Bu yazımızda, çocukluğunu ve ilkokul hayatını Bayır Köyü’nde geçirip, Aksu Köy Enstitüsü’nde eğitim hayatını sürdüren ve daha sonra mezun olan Cafer Mete’nin hayatı ele alınmaktadır. Köy enstitüsünde okumuş ve orada benimsenen eğitim modelini ve bu modelin Anadolu köylerine katkısını yakından gözlemleyen Cafer Mete ile röportaj yapılarak okul yıllarını ve okuldan sonraki hayatı da anlatılmıştır.


With the proclamation of the Turkish Republic, studies have started to provide educational opportunities to all regions under the auspices of the Republic of Turkey. As a result of these studies, "Village Institutes" were established in 1940. Thousands of students from all over Anatolia were brought to the Republic of Turkey as intellectual, educated people during the 14 years it served. Thousands of students educated in village institutes have worked for the modernization of the villages of Anatolia and to raise the awareness of the people. In this article, the life of Cafer Mete, who spent his childhood and primary school life in the village of Bayır, continued his education life in Aksu Village Institute and later graduated, is discussed. An interview was made with Cafer Mete, who studied at the village institute and closely observed the education model adopted there and the contribution of this model to Anatolian villages, and his school years and his life after school were also explained.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Köy Enstitüsü, Eğitim, Modernleşme, Cafer Mete, Aksu, Village Institute, Education, Modernization
Citation
Published Version (Please cite this version)