Van şehir kültüründe Van kedisi imgesinin tarihsel gelişimi ve Van Kedi Villasının kurulması

dc.contributor.authorGökdemir, Orhan Efe
dc.contributor.authorDurmaz, Davut
dc.contributor.authorSelçuk, Utku Bahadır
dc.contributor.authorYaviç, Betül Zenan
dc.contributor.authorAltay, Yusuf Kerem
dc.date.accessioned2023-08-11T07:50:19Z
dc.date.available2023-08-11T07:50:19Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2023.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 18).
dc.description.abstractVan Kedisi Villası, 1992 yılında milli ırk tescili alan Van kedilerinin nesillerinin koruma altına alınması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve valilik iş birliğiyle kurulmuştur. Van kedilerinin neslini, orijinal formlarını muhafaza etmek için kurulan bu yer, aynı zamanda Van kedilerinin bakımını yapmakta ve saflıklarını bozmadan kontrollü bir şekilde çiftleştirmektedir. Hiçbir kâr amacı gütmeyen bu kuruluş, kedileri sahiplendirirken de aldıkları paraları yine tesisteki imkanları genişletmek ve kedilere daha iyi bir bakım sağlayabilmek için kullanmaktadır. Bu araştırmada TRT tarafından hazırlanan Van kedileri hakkındaki belgeselden ve geçmiş tarihlerde bu kuruluşla ilgili yayınlanan gazete haberlerinden bilgi toplanmıştır. Ayrıca, Kedi Evi Villasının şu anki müdürü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi veterinerlik öğretim görevlisi Prof. Dr. Abdullah Kaya’nın tecrübelerinden ve anlattıklarından yararlanılmıştır. Bu çalışmayla Van Kedi Villasının ilkeleri, hangi sebeplerden kurulduğunun ve neyi amaçladığının daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.
dc.description.abstractVan Kedi Villası (Van Cat Villa) was established in 1992 with the cooperation of Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Veterinary Medicine and the governorship, in order to protect the descendants of Van cats, which received national breed registration. This place, which was established to preserve the generation of Van cats in their original forms, also cares for Van cats and reproduces them in a controlled manner without spoiling their purity. This non-profit organization uses the money they receive while adopting cats to expand the facilities at the facility and to provide better care for the cats. In this research, information was gathered from the documentary about the Van cats prepared by TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) and from the newspaper reports about this organization in the past. In addition, the current director of the Van Kedi Villası and Van Yüzüncü Yıl University veterinary lecturer Prof. Dr. Abdullah Kaya's experiences and narratives were used. With this study, it is aimed to better understand the principles of Van Kedi Villası, why it was founded and what it aims at.
dc.description.statementofresponsibilityby Atakan Yılmaz.
dc.format.extent18 pages.
dc.identifier.itemidSPB4467
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11693/112640
dc.language.isotr
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesAtakan Yılmaz, HIST200-15 (2022-2023 Spring); 3
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectVan Kedi Villası
dc.subjectVan kedisi ırkı
dc.subjectThe race of Van cat
dc.titleVan şehir kültüründe Van kedisi imgesinin tarihsel gelişimi ve Van Kedi Villasının kurulması
dc.typeStudent Project
Files