Van şehir kültüründe Van kedisi imgesinin tarihsel gelişimi ve Van Kedi Villasının kurulması

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
tr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz, HIST200-15 (2022-2023 Spring); 3
Abstract

Van Kedisi Villası, 1992 yılında milli ırk tescili alan Van kedilerinin nesillerinin koruma altına alınması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve valilik iş birliğiyle kurulmuştur. Van kedilerinin neslini, orijinal formlarını muhafaza etmek için kurulan bu yer, aynı zamanda Van kedilerinin bakımını yapmakta ve saflıklarını bozmadan kontrollü bir şekilde çiftleştirmektedir. Hiçbir kâr amacı gütmeyen bu kuruluş, kedileri sahiplendirirken de aldıkları paraları yine tesisteki imkanları genişletmek ve kedilere daha iyi bir bakım sağlayabilmek için kullanmaktadır. Bu araştırmada TRT tarafından hazırlanan Van kedileri hakkındaki belgeselden ve geçmiş tarihlerde bu kuruluşla ilgili yayınlanan gazete haberlerinden bilgi toplanmıştır. Ayrıca, Kedi Evi Villasının şu anki müdürü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi veterinerlik öğretim görevlisi Prof. Dr. Abdullah Kaya’nın tecrübelerinden ve anlattıklarından yararlanılmıştır. Bu çalışmayla Van Kedi Villasının ilkeleri, hangi sebeplerden kurulduğunun ve neyi amaçladığının daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.


Van Kedi Villası (Van Cat Villa) was established in 1992 with the cooperation of Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Veterinary Medicine and the governorship, in order to protect the descendants of Van cats, which received national breed registration. This place, which was established to preserve the generation of Van cats in their original forms, also cares for Van cats and reproduces them in a controlled manner without spoiling their purity. This non-profit organization uses the money they receive while adopting cats to expand the facilities at the facility and to provide better care for the cats. In this research, information was gathered from the documentary about the Van cats prepared by TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) and from the newspaper reports about this organization in the past. In addition, the current director of the Van Kedi Villası and Van Yüzüncü Yıl University veterinary lecturer Prof. Dr. Abdullah Kaya's experiences and narratives were used. With this study, it is aimed to better understand the principles of Van Kedi Villası, why it was founded and what it aims at.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)