Aranjman müziğin 1960-70 yılları arasında Türkiye’deki etkisi

Date
2020
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Türkiye’de batılılaşma etkisiyle ortaya çıkan müzik türlerinden biri olan aranjman müziğinin oluşumu, gelişimi ve Türk kültürüne etkileri, Türk aranjman müziği tarihi incelenmiştir. Aranjman müziğin dönemsel değeri anlatılmış, Türk sanat camiasındaki yerinden, aranjman müziğin gazino kültürüyle beraber yaygınlaşmasından, aranjman müziğin oluşma sürecinde alıntı yapılan kültürler ve dillerden, aranjörler ve aranjörlerin yaptıkları, onların zamanla değişen iş tanımından bahsedilmiştir. Aranjman müziğini seslendiren sanatçılara değinilmiştir. Bu araştırma yazılırken elektronik makalelerden yararlanılmıştır.


The emergence and development of arrangement music, one of the music genres that emerged with the effect of westernization in Turkey, its effects on Turkish culture, and the history of Turkish arrangement music were examined. The periodic value of arrangement music is explained, its place in the Turkish art community, the spread of arrangement music with the casino culture, the cultures and languages cited during the formation of arrangement music, the arrangers and their job descriptions that change over time are mentioned. The artists who performed the arrangement music were mentioned. While writing this research, electronic articles were used.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Aranjman müziği, Müzik uyarlamaları, Türk sanat ve kültürü, Türkiye, Batı müziği, Music, Arrangement music
Citation
Published Version (Please cite this version)