Türkiye’de patoloji tarihi

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Patoloji, hastalıkların tanısını koymada etkin rol oynadığı için tıp dalları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda, Türkiye tıbbı üzerinde patolojinin önemi bir rol oynadığı savunulabilir. Bu çalışmanın amacı, tıptaki önemi doğrultusunda patolojinin Türkiye’deki tarihinin ve Türk tıbbına olan katkılarının açıklanmasıdır. Türkiye patoloji tarihi açıklanırken aynı zamanda Türk patolojisine katkıda bulunan Prof. Dr. Cemil Ekinci’nin eğitim hayatına da değinilmiştir.


Pathology has an important place among other branches of medicine as it plays an active role in diagnosing diseases. In this context, it can be argued that pathology plays a vital role in Turkish medicine. This study aims to explain the history of pathology in Turkey in line with its importance in medicine and to show its contributions to Turkish medicine. While explaining the history of pathology in Turkey, Prof. Dr. Cemil Ekinci's academic life is also mentioned.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Patoloji, Sitoloji, Sitopatoloji, Türkiye patoloji tarihi, Cemil Ekinci, Pathology, Cytology, Cytopathology, History of pathology in Turkey
Citation
Published Version (Please cite this version)