Demir Ailesinin 1971 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçü

Date
2020
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Merve Biçer, HIST 200-2 (2019-2020 Fall) ; 2
Abstract

Bu çalışmada Demir ailesinin 1971 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye yaptığı göçün nedenleri ve sonrasındaki sürecin ailenin yaşantısına etkileri, dönemin Bulgaristan hükümetinin azınlıkta olan Türklere karşı uyguladığı politikalar ve Bulgaristan-Türkiye ilişkileri ışığında incelenmiştir. Ailenin göç öncesi ve sonrası yaşamı politik, ekonomik, dini, eğitimsel, sosyal ve kültürel bakımdan araştırılmış ve elde edilen bulgular kıyaslanarak göç sebebinin daha açık ve anlaşılır şekilde ortaya konması hedeflenmiştir.


In this study, the underlying reasons for the migration of Demir family from Bulgaria to Turkey in 1971, and the impacts of the migration on this family are analyzed in the light of the policies implemented by the Bulgarian government to the Turkish citizens in theminority, and the relations between Bulgaria and Turkey in that period. Pre-immigration daily life experiences of the family are compared to the post-immigration experiences in political, economic, religious, educational, social, and cultural regards targeted to lay the reasons behind the migration bare.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Demir Family, 1971 Emigration from Bulgaria to Turkey, 1968 the agreement on the emigration of close relatives, Emigration, education, Economics, Religion, Culture, Politics, Demir Ailesi, 1971 Bulgaristan Göçü, 1968 yakın akraba, Göçü anlaşması, Göç, Eğitim, Ekonomi, Din, Kültür, Politika
Citation
Published Version (Please cite this version)