Milletlerarası ticarî tahkimde tarafların eşitliği ilkesinin Türk hukuku bakımından değerlendirilmesi

buir.advisorCanyaş, Aslı Bayata
dc.contributor.authorÖzcan, Büşra
dc.date.accessioned2021-01-13T09:53:38Z
dc.date.available2021-01-13T09:53:38Z
dc.date.copyright2020-12
dc.date.issued2020-12
dc.date.submitted2021-01-11
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.descriptionCataloged from PDF version of article.en_US
dc.descriptionThesis (Master's): Bilkent University, Department of Law, İhsan Doğramacı Bilkent University, 2020.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 210-241).en_US
dc.description.abstractMilletlerarası ticarî tahkimde tarafların eşitliği ilkesi, yargılamaya hâkim temel usûli haklardan biridir. Taraflara eşit muamelede bulunulması olarak da tanınan bu ilke, âdil yargılanma hakkı ile yakın ilişkilidir. Âdil yargılanma hakkı, Türk hukukunda Anayasal bir ilke (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 36) olup Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (madde 6) ile de güvence altına alınmıştır. Çalışmamız çerçevesinde eşitliğe ilişkin farklı anlayışlar karşılaştırılmış ve usûli açıdan âdil bir dengeyi temin etmek bakımından tarafların eşitliği ilkesinin rolü irdelenmiştir. Tarafların eşitliği ilkesinin ihlâli, hakem kararının iptali sebebi olabilmekte veya yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizine engel teşkil edebilmektedir. Çalışmamızda tahkim yargılamasında tarafların eşitliği ilkesinin ihlâli nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru şartları da tartışılmıştır. Bu tez çerçevesinde, tarafların eşitliği ilkesine ilişkin hükümler karşılaştırmalı olarak incelenmiş, ilgili yargı kararlarına ve hakem kararlarına yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractPrinciple of the equality of the parties is one of the fundamental procedural rights in international commercial arbitration. This principle, also known as the equal treatment of parties, has a close link with the right to a fair trial. The right to a fair trial, which is a constitutional principle under the Turkish law (Article 36 of the Constitution of the Republic of Turkey), is guaranteed under Article 6 of the European Convention on Human Rights. Within the scope of our study, differents perceptions of the equality are compared and the role of the principle of party equality is examined with regards to assure the procedural fair balance. The violation of the principle of the equality of the parties may constitute a ground for setting aside of arbitral award and a ground for refusal of recognition and enforcement of a foreign arbitral award. In our study, the terms of application before the European Court of Human Rights are also discussed due to the violation of priciple of party equality in arbitration. In the framework of this thesis, provisions regarding the principle of the equality of the parties are examined in a comparative approach, related court decisions and arbitral awards are included.en_US
dc.description.degreeLL.M.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Büşra Özcanen_US
dc.format.extentxiii, 241 pages ; 30 cm.en_US
dc.identifier.itemidB125266
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54885
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÂdil yargılanma hakkıen_US
dc.subjectMilletlerarası ticarî tahkimen_US
dc.subjectTarafların eşitliği ilkesien_US
dc.subjectTemel usûli haklaren_US
dc.subjectFundamental procedural rightsen_US
dc.subjectInternational commercial arbitrationen_US
dc.subjectRight to a fair trialen_US
dc.subjectThe principle of the equality of the partiesen_US
dc.titleMilletlerarası ticarî tahkimde tarafların eşitliği ilkesinin Türk hukuku bakımından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of the principle of the equality of the parties in international commercial arbitration in Turkish lawen_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
10374129_.pdf
Size:
1.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full printable version
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: