Tarihten bir yaprak: CHP milletvekili Nihat Erim'in Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuru hakkını ve Avrupa Insan Hakları Divanının yargı yetkisini tanimamiza iliskin 4 Aralik 1961 tarihli kanun teklifi

Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Legal Yayıncılık
Abstract

Avrupa Konseyi'nin kurulmasmm ardından kabul edilen Avrupa insan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve ozgürlüklerin ihlal edilmesini onleyici bir takım koruyucu organlar içeriyordu. Bunlardan biri Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, digeri de Avrupa insan Haklan Divanıydı. Ancak, hem fertlerin Komisyona bireysel başvuruda bulunabilmeleri, hem de Divanın yargı yetkisini kullanabilmesi, bunlan kabul eden devletler için mümkündü. 4 Aralık 1961 tarihinde CHP Milletvekili Nihat Erim bir kanun teklifi ile Türkiye Cumhuriyetinin bu yetkileri tanımasını onerdi. Ne var ki, kendi partisinin karşı çıkması üzerine teklifi geri çekmek zorunda kaldı. Her ne kadar, aynı teklifi AP Milletvekili Faruk Sükan üstlendi ise de, 12. Donem içinde gorüşülüp kabul edilmedigi için kadük oldu.


The European Convention on Human Rights, adopted after the establishment of the Council of Europe, was comprised of some protective organs in order to prevent violation of human rights. Two of these organs were the European Commission of Human Rights and the European Court of Human Rights. However, individuals could lodge complaints to the Commission, also the Court could exercise its juridicial power over the states which recognized this jurisdiction. Deputy of the Republican People's Party Nihat Erim proposed a bill in order to adopt the Republic of Turkey jurisdiction of the Commission and the Court. Nevertheless, Erim had to withdraw his proposal upon the opposition of the Republican People's Party. Even though the proposal was assumed by Faruk Siikan who was the deputy of the Justice Party, it deemed null and void since the bill was not deliberated and adopted during the 12th legislative term of the parliament.

Description
Keywords
Avrupa Konseyi, İnsan Hakları ve Temel Hürriyetleri Koruma Avrupa Sozleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sozleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Haklan Divanı (Mahkemesi), Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuru, 11. protokol, 14. protokol, Nihat Erim'in 4 Aralık 1961 tarihli kanun teklifi, Council of Europe, Eurpean Convention for the Protection of Human Rights and Fundemantal Freedoms (European Convention on Human Rights), European Commission of Human Rights, European Court of Human Rights, Individual access to the European Commission of Human Rights, Recognition of the Jurisdiction of the European Court of Human Rights, Draft proposal by Nihat Erim dated December 4th, 1961
Citation