Ceza hukukunda suçun mağduru kavramının sınırları

Date
2012
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Print ISSN
1301-1308
Electronic ISSN
Publisher
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Volume
61
Issue
2
Pages
657 - 694
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Suçun mağduru ya da suçun pasif süjesi kavramı ceza ve ceza muhakemesi hukuku bakımından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle kavramın doğru tanımlanması, sınırlarının belirlenmesi gerekir. Öte yandan, ceza siyaseti, kriminoloji ve viktimoloji açısından da suçun mağduru özel öneme sahiptir. Şüpheli, sanık ve hükümlü haklarının yanı sıra, suç mağdurunun hakları da güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Ceza hukuku alanında, tüzel kişilerin ve devletin suç mağduru olup olamayacakları tartışılmaktadır. Tüzel kişiler ve bir tüzel kişi olan devlet de suç mağduru olabilir. Bunun yanı sıra, tüzel kişiliği bulunmayan toplum, aile, devletler topluluğu gibi topluluklara karşı da suç işlenebilir. Önemli olan, bazı varlık ya da menfaatlerin bu topluluklar çevresinde kümelenmesidir.


Since the concept of victim has important consequences in criminal law and criminal procedure, it deserves an accurate definition that would provide us it’s limits. Moreover, that concept has a particular importance in criminal policy, criminology and victimology. Such as the guarantees foreseen for the accused and the detenues, crime victims also deserve legal protection. Can the state be accepted as a victim of any particular crimes? This issue is still controversial and is subject to an ongoing debate. Legal persons and the state as a legal person are victims of a large group of crimes stipulated under Turkish criminal laws.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Suç mağduru, Suçun pasif süjesi, Suçtan zarar gören, Suçun hukuki konusu, Mağduru belli bir kişi olmayan suç, Tüzel kişiler, Cezaen korunan varlık ya da menfaatlerin hamili, Victim in criminal law, Offended persons, Substance of the crime, Crimes with undetermined victims, Legal persons, Holder of goods and interests under criminal law protection
Citation
Published Version (Please cite this version)