Okuma gruplarından vakıflara: Ankara’nın feminist örgütlenme tarihi

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kudret Emiroğlu, HIST200-17 (2022-2023 Fall);7
Abstract

Bu makale, feminizmin tanımının yapılarak dalgaları hakkında bilgi verilmesini; bunların Türkiye’de feminizm olgusunun oluşmasına ne şekilde etki ettiğini anlatmayı amaçlar. İkinci dalga feminizmin Ankara’daki kadın hareketlerine öncülüğü, hem bu hareketler hem de bu hareketlerin gelişiminde rol oynayan siyasi olaylar hakkında bilgiler verir. Makale; Ankara’da ikinci dalga feminizm hareketlerinin etkisiyle oluşan okuma gruplarını tanıtıp vizyonlarını anlatarak bu grupların kolektif kadın örgütlenmelerine nasıl evrildiğini; örgütlenmelerin Ankara’da nasıl başladığını, aşamalarını ve bu örgütlenmelerin meşrulaştırılmasını ele alır. Makalenin sonuç kısmını; Ankara’nın günümüz feminist aktivizmindeki konumu, Kadın Dayanışma Vakfı’nın kuruluş yıllarındaki kadın organizasyonlarının şu anki feminizm anlayışına etkisi; Kadın Dayanışma Vakfı’nın tanıtımı ve faaliyetleri oluşturur.


This article aims to define feminism and give information about its waves; It aims to explain how these affect the formation of feminism phenomenon in Turkey. The pioneering of the second wave feminism to the women's movements in Ankara gives information about both these movements and the political events that played a role in the development of these movements. Article; By introducing the reading groups formed under the influence of the second wave feminism movements in Ankara and explaining their visions, how these groups evolved into collective women's organizations; It deals with how the organizations started in Ankara, their stages and the legitimation of these organizations. The conclusion part of the article; Ankara's position in today's feminist activism, the impact of women's organizations in the founding years of the Women's Solidarity Foundation on the current understanding of feminism; It creates the promotion and activities of the Women's Solidarity Foundation.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Feminizm, İkinci dalga feminizm, Türkiye’de feminizm, Ankara’da feminizm, Ankara’da ikinci dalga feminizmin etkileri, Aankara’da okuma grupları, Ankara’da kadın örgütlenmesi, Kadın Dayanışma Vakfı, Ankara’nın feminist aktivizmindeki konumu, Feminism, Second wave feminism, Feminism in Turkey, Feminism in Ankara, Effects of second wave feminism in Ankara, Reading groups in Ankara, Women's organization in Ankara, Women's Solidarity Foundation, Ankara's position in feminist activism
Citation
Published Version (Please cite this version)