Anadolu’nun ilk lisesi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 32 Yıllık eski onursal müdürü İsmail Dönmez

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdurrahman Özer, HIST 200-9 (2022-2023 Fall);4
Abstract

Anadolu’da kurulmuş en eski lise olan Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin ünlü müdürü İsmail Dönmez otuz iki yıl boyunca bu görevi yaptı. Dönmez disiplinli ve otoriter yapısı ile meşhur oldu. İsmail Dönmez Abdurrahmanpaşa Lisesi mezunuydu. Müdürlüğü boyunca, lise akademideki ve spordaki başarıları ile bilindi. Şubat 2021’de vefat eden İsmail Dönmez Kastamonu genelinde tanınan bir figür oldu. Bu çalışmada, İsmail Dönmez’in hayatını odağa alarak, müdürlüğü sırasındaki başarılar, başarısızlıklar, otoriter yapısı, disiplin anlayışı, lise müdürlüğü dışında yaptıkları ve kişiliği incelenecektir.


İsmail Dönmez, the famous principal of Abdurrahmanpaşa High School, the oldest high school established in Anatolia, held this position for thirty-two years. Dönmez became famous for his disciplined and authoritarian nature. Dönmez, who is also a graduate of Abdurrahmanpaşa High School, has achievements both in academia and sport in the high school throughout his directorship. İsmail Dönmez, who passed away in February 2021, became a well-known figure in Kastamonu. In this study, focusing on İsmail Dönmez's life, his successes and failures, his authoritarian structure, his discipline understanding, what he did outside the high school principalship, and his personality will be examined.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)